Advanced

Känsla av sammanhang hos patienter med beroendeproblematik

Ahlgren, Camilla (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Beroende av alkohol och droger är sjukdomar som orsakar mycket lidande för den drabbade individen och de närstående. Mortaliteten i denna grupp är hög och det aktiva missbruket ekonomiskt väldigt kostsamt för samhället. För att behandla dessa individer behöver den svenska beroendevården förbättras, ett första led i en sådan förändring är att öka kunskapen om målgruppen. Syftet med studien är att undersöka känslan av sammanhang hos personer med beroendeproblematik i Sverige och i Thailand med hjälp av enkäten SOC-29. Den svenska undersökningsgruppen bestod av 16 personer och den thailändska av 23 personer. Poängen på SOC-29 låg för hela gruppen lägre än normalpopulationen i respektive land men ingen skillnad sågs mellan de två grupperna.... (More)
Beroende av alkohol och droger är sjukdomar som orsakar mycket lidande för den drabbade individen och de närstående. Mortaliteten i denna grupp är hög och det aktiva missbruket ekonomiskt väldigt kostsamt för samhället. För att behandla dessa individer behöver den svenska beroendevården förbättras, ett första led i en sådan förändring är att öka kunskapen om målgruppen. Syftet med studien är att undersöka känslan av sammanhang hos personer med beroendeproblematik i Sverige och i Thailand med hjälp av enkäten SOC-29. Den svenska undersökningsgruppen bestod av 16 personer och den thailändska av 23 personer. Poängen på SOC-29 låg för hela gruppen lägre än normalpopulationen i respektive land men ingen skillnad sågs mellan de två grupperna. Det fanns ingen skillnad mellan kvinnor och män avseende känsla av sammanhang, dock fanns en tendens till en lägre nivå i variabeln begriplighet hos kvinnor. De äldre patienterna >37 år hade starkare känsla av sammanhang än de som var yngre. Patienter som uppgett alkohol som sitt dominerande beroende hade en tendens till starkare känsla av sammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Camilla
supervisor
organization
alternative title
En tvärkulturell studie mellan Sverige och Thailand.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
känsla av sammanhang, beroende, Sverige, Thailand
language
Swedish
id
2529081
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529081,
 abstract   = {Beroende av alkohol och droger är sjukdomar som orsakar mycket lidande för den drabbade individen och de närstående. Mortaliteten i denna grupp är hög och det aktiva missbruket ekonomiskt väldigt kostsamt för samhället. För att behandla dessa individer behöver den svenska beroendevården förbättras, ett första led i en sådan förändring är att öka kunskapen om målgruppen. Syftet med studien är att undersöka känslan av sammanhang hos personer med beroendeproblematik i Sverige och i Thailand med hjälp av enkäten SOC-29. Den svenska undersökningsgruppen bestod av 16 personer och den thailändska av 23 personer. Poängen på SOC-29 låg för hela gruppen lägre än normalpopulationen i respektive land men ingen skillnad sågs mellan de två grupperna. Det fanns ingen skillnad mellan kvinnor och män avseende känsla av sammanhang, dock fanns en tendens till en lägre nivå i variabeln begriplighet hos kvinnor. De äldre patienterna >37 år hade starkare känsla av sammanhang än de som var yngre. Patienter som uppgett alkohol som sitt dominerande beroende hade en tendens till starkare känsla av sammanhang.},
 author    = {Ahlgren, Camilla},
 keyword   = {känsla av sammanhang, beroende, Sverige, Thailand},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Känsla av sammanhang hos patienter med beroendeproblematik},
 year     = {2006},
}