Advanced

Sjuksköterskans ickefarmakologiska åtgärder

Dorski, Marika (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Efter kirurgiska ingrepp upplever upp till hälften av alla patienter postoperativ smärta. Smärta är en individuell upplevelse och smärtlindring är en av sjuksköterskans centrala omvårdnadsåtgärder. Obehandlad postoperativ smärta medför oro och ångest och kan leda till allvarliga komplikationer som bl.a. pneumoni, djup ventrombos samt ökad belastning på hjärtkärlsystemet. Tidig mobilisering är det mest effektiva sättet att undvika dessa komplikationer. Postoperativ smärta försvårar mobilisering. Syftet med studien var att belysa hur de sjuksköterskebaserade interventionerna preoperativ patientinformation och musik inverkar på postoperativ smärta. Metoden var en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades utifrån en... (More)
Efter kirurgiska ingrepp upplever upp till hälften av alla patienter postoperativ smärta. Smärta är en individuell upplevelse och smärtlindring är en av sjuksköterskans centrala omvårdnadsåtgärder. Obehandlad postoperativ smärta medför oro och ångest och kan leda till allvarliga komplikationer som bl.a. pneumoni, djup ventrombos samt ökad belastning på hjärtkärlsystemet. Tidig mobilisering är det mest effektiva sättet att undvika dessa komplikationer. Postoperativ smärta försvårar mobilisering. Syftet med studien var att belysa hur de sjuksköterskebaserade interventionerna preoperativ patientinformation och musik inverkar på postoperativ smärta. Metoden var en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades utifrån en evidensbaserad metod. I resultatet framkom att preoperativ patientinformation resulterade i minskad postoperativ smärta och mer nöjda patienter. Musik var en annan intervention som visade sig ha stor effekt på postoperativ smärta. Patienter som lyssnat på musik såväl under anestesi som i det postoperativa förloppet uppgav sig ha betydligt lindrigare postoperativ smärta än de patienter som inte lyssnat på musik. Både preoperativ patientinformation och musik är kostnadseffektiva interventioner som sjuksköterskor kan använda sig av för att minska patienters postoperativa smärta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dorski, Marika
supervisor
organization
alternative title
Inverkan av preoperativ patientinformation och musik på postoperativ smärta.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Postoperativ smärta, sjuksköterskans interventioner, information, musik
language
Swedish
id
2529085
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529085,
 abstract   = {Efter kirurgiska ingrepp upplever upp till hälften av alla patienter postoperativ smärta. Smärta är en individuell upplevelse och smärtlindring är en av sjuksköterskans centrala omvårdnadsåtgärder. Obehandlad postoperativ smärta medför oro och ångest och kan leda till allvarliga komplikationer som bl.a. pneumoni, djup ventrombos samt ökad belastning på hjärtkärlsystemet. Tidig mobilisering är det mest effektiva sättet att undvika dessa komplikationer. Postoperativ smärta försvårar mobilisering. Syftet med studien var att belysa hur de sjuksköterskebaserade interventionerna preoperativ patientinformation och musik inverkar på postoperativ smärta. Metoden var en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades utifrån en evidensbaserad metod. I resultatet framkom att preoperativ patientinformation resulterade i minskad postoperativ smärta och mer nöjda patienter. Musik var en annan intervention som visade sig ha stor effekt på postoperativ smärta. Patienter som lyssnat på musik såväl under anestesi som i det postoperativa förloppet uppgav sig ha betydligt lindrigare postoperativ smärta än de patienter som inte lyssnat på musik. Både preoperativ patientinformation och musik är kostnadseffektiva interventioner som sjuksköterskor kan använda sig av för att minska patienters postoperativa smärta.},
 author    = {Dorski, Marika},
 keyword   = {Postoperativ smärta, sjuksköterskans interventioner, information, musik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans ickefarmakologiska åtgärder},
 year     = {2006},
}