Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livssituation för personer med irritable bowel syndrome

Assarsson, Jenny and Berggren, Malin (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk funktionell störning av tarmen därprevalensen verkar öka världen över. De dominerande symtomen är smärta, uppsvälld buk, ändrad avföringsfrekvens samt illamående. Sjukdomen saknar patofysiologisk orsak varvid diagnosen kan vara svår att ställa. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livssituationen för personer drabbade av IBS och vilken roll sjuksköterskan kan spela i behandlingen. En systematisk analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Livssituationen påverkades negativt för personer med IBS. Detta tog sig uttryck i ökad sjukfrånvaro, minskade sociala aktiviteter, ständigt besvärande symtom samt ett psykiskt nedsatt välbefinnande. Fler kvinnor än män drabbas och de drabbade... (More)
Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk funktionell störning av tarmen därprevalensen verkar öka världen över. De dominerande symtomen är smärta, uppsvälld buk, ändrad avföringsfrekvens samt illamående. Sjukdomen saknar patofysiologisk orsak varvid diagnosen kan vara svår att ställa. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livssituationen för personer drabbade av IBS och vilken roll sjuksköterskan kan spela i behandlingen. En systematisk analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Livssituationen påverkades negativt för personer med IBS. Detta tog sig uttryck i ökad sjukfrånvaro, minskade sociala aktiviteter, ständigt besvärande symtom samt ett psykiskt nedsatt välbefinnande. Fler kvinnor än män drabbas och de drabbade uppfattade den vård de fick som otillräcklig. Då behandlingen oftast bestod av kostomläggning och livsstilsförändring, spelade sjuksköterskan en viktig roll här. Trots detta saknas adekvata kunskaper om sjukdomen hos sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal för att kunna ge det stöd och den behandling som krävs för en förbättrad livssituation hos dessa patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Assarsson, Jenny and Berggren, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Irritable Bowel Syndrome, livssituation, livskvalitet, hälsa, patientens perspektiv, sjuksköterskans roll
language
Swedish
id
2529094
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529094,
 abstract   = {Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk funktionell störning av tarmen därprevalensen verkar öka världen över. De dominerande symtomen är smärta, uppsvälld buk, ändrad avföringsfrekvens samt illamående. Sjukdomen saknar patofysiologisk orsak varvid diagnosen kan vara svår att ställa. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livssituationen för personer drabbade av IBS och vilken roll sjuksköterskan kan spela i behandlingen. En systematisk analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Livssituationen påverkades negativt för personer med IBS. Detta tog sig uttryck i ökad sjukfrånvaro, minskade sociala aktiviteter, ständigt besvärande symtom samt ett psykiskt nedsatt välbefinnande. Fler kvinnor än män drabbas och de drabbade uppfattade den vård de fick som otillräcklig. Då behandlingen oftast bestod av kostomläggning och livsstilsförändring, spelade sjuksköterskan en viktig roll här. Trots detta saknas adekvata kunskaper om sjukdomen hos sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal för att kunna ge det stöd och den behandling som krävs för en förbättrad livssituation hos dessa patienter.},
 author    = {Assarsson, Jenny and Berggren, Malin},
 keyword   = {Irritable Bowel Syndrome, livssituation, livskvalitet, hälsa, patientens perspektiv, sjuksköterskans roll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livssituation för personer med irritable bowel syndrome},
 year     = {2006},
}