Advanced

Smärtbedömningsinstrument för spädbarn

Malmström, Sara and Mellhammar, Nina (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Barns smärta blir ofta undervärderad och blir i sin tur inte tillräckligt behandlad. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma smärta, se till att behandling ges och utvärdera effekten av den. Då spädbarn inte har något verbalt språk och inte heller förstår begrepp som mer eller mindre kan inte självskattningsskalor användas, som är att föredra vid smärtbedömning. Sjuksköterskan måste därför läsa av barnens beteende och vitala tecken för att bedöma om de har ont. Syftet med studien var att beskriva och jämföra vanligt förekommande smärtbedömningsinstrument för spädbarn med postoperativ smärta. En litteraturstudie genomfördes, där 8 vetenskapliga artiklar analyserades. Elva olika smärtbedömningsinstrument granskades, fyra multidimensionella... (More)
Barns smärta blir ofta undervärderad och blir i sin tur inte tillräckligt behandlad. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma smärta, se till att behandling ges och utvärdera effekten av den. Då spädbarn inte har något verbalt språk och inte heller förstår begrepp som mer eller mindre kan inte självskattningsskalor användas, som är att föredra vid smärtbedömning. Sjuksköterskan måste därför läsa av barnens beteende och vitala tecken för att bedöma om de har ont. Syftet med studien var att beskriva och jämföra vanligt förekommande smärtbedömningsinstrument för spädbarn med postoperativ smärta. En litteraturstudie genomfördes, där 8 vetenskapliga artiklar analyserades. Elva olika smärtbedömningsinstrument granskades, fyra multidimensionella och sju beteendeinstrument. Instrumenten innehöll olika variabler, ansiktsuttryck var det enda som förekom hos samtliga instrument. Reliabiliteten och validiteten varierade både till resultat och till undersökningsmetod. Utifrån resultatet bedömdes beteende-COMFORT och RIPS vara de mest användbara instrumenten. Kliniska studier behövs för att bedöma instrumenten ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmström, Sara and Mellhammar, Nina
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
spädbarn, postoperativ smärta, bedömningsinstrument, reliabilitet och validitet
language
Swedish
id
2529099
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529099,
 abstract   = {Barns smärta blir ofta undervärderad och blir i sin tur inte tillräckligt behandlad. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma smärta, se till att behandling ges och utvärdera effekten av den. Då spädbarn inte har något verbalt språk och inte heller förstår begrepp som mer eller mindre kan inte självskattningsskalor användas, som är att föredra vid smärtbedömning. Sjuksköterskan måste därför läsa av barnens beteende och vitala tecken för att bedöma om de har ont. Syftet med studien var att beskriva och jämföra vanligt förekommande smärtbedömningsinstrument för spädbarn med postoperativ smärta. En litteraturstudie genomfördes, där 8 vetenskapliga artiklar analyserades. Elva olika smärtbedömningsinstrument granskades, fyra multidimensionella och sju beteendeinstrument. Instrumenten innehöll olika variabler, ansiktsuttryck var det enda som förekom hos samtliga instrument. Reliabiliteten och validiteten varierade både till resultat och till undersökningsmetod. Utifrån resultatet bedömdes beteende-COMFORT och RIPS vara de mest användbara instrumenten. Kliniska studier behövs för att bedöma instrumenten ytterligare.},
 author    = {Malmström, Sara and Mellhammar, Nina},
 keyword   = {spädbarn, postoperativ smärta, bedömningsinstrument, reliabilitet och validitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärtbedömningsinstrument för spädbarn},
 year     = {2006},
}