Advanced

Föräldrars upplevelser av att ha barn med adhd

Nilsson, Evelina and Pettersson, Cecilia (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelser av att ha barn med ADHD. Metoden var kvalitativ och omfattade sju föräldraintervjuer. Intervjumaterialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna hade likartade upplevelser om hur barnen uppfattade sin situation. Föräldrarna upplevde svårigheter med barnens känsla av utanförskap och deras förmåga att ta till sig sin diagnos. Barnens problem med motorik, deras gång- och språksvårigheter och att inte kunna göra flera saker samtidigt var praktiska vardagsproblem. Fastställd diagnos gav motstridiga känslor men ansågs av flertalet föräldrar vara nödvändig för att få adekvat samhällelig hjälp. Föräldrarnas förvärvsarbete påverkades negativt genom behovet av frånvaro... (More)
Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelser av att ha barn med ADHD. Metoden var kvalitativ och omfattade sju föräldraintervjuer. Intervjumaterialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna hade likartade upplevelser om hur barnen uppfattade sin situation. Föräldrarna upplevde svårigheter med barnens känsla av utanförskap och deras förmåga att ta till sig sin diagnos. Barnens problem med motorik, deras gång- och språksvårigheter och att inte kunna göra flera saker samtidigt var praktiska vardagsproblem. Fastställd diagnos gav motstridiga känslor men ansågs av flertalet föräldrar vara nödvändig för att få adekvat samhällelig hjälp. Föräldrarnas förvärvsarbete påverkades negativt genom behovet av frånvaro och flera hade behövt byta arbete. Syskon upplevdes ha kommit i kläm och av separerade föräldrar ansågs ena partnern inte blivit tillräckligt delaktig i vård- och omsorgsbesluten. Föräldrarna upplevdes i varierande omfattning sakna stöd vid kontakter med barnavårdcentral, daghem, skola och hälso- och sjukvården. Föräldrautbildning, stödfamilj och ökad utbildning för lärarpersonal om ADHD ansågs kunna förbättra föräldrarnas situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Evelina and Pettersson, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ADHD, barn, föräldraskap, insats, sjuksköterska, stöd
language
Swedish
id
2529109
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529109,
 abstract   = {Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelser av att ha barn med ADHD. Metoden var kvalitativ och omfattade sju föräldraintervjuer. Intervjumaterialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna hade likartade upplevelser om hur barnen uppfattade sin situation. Föräldrarna upplevde svårigheter med barnens känsla av utanförskap och deras förmåga att ta till sig sin diagnos. Barnens problem med motorik, deras gång- och språksvårigheter och att inte kunna göra flera saker samtidigt var praktiska vardagsproblem. Fastställd diagnos gav motstridiga känslor men ansågs av flertalet föräldrar vara nödvändig för att få adekvat samhällelig hjälp. Föräldrarnas förvärvsarbete påverkades negativt genom behovet av frånvaro och flera hade behövt byta arbete. Syskon upplevdes ha kommit i kläm och av separerade föräldrar ansågs ena partnern inte blivit tillräckligt delaktig i vård- och omsorgsbesluten. Föräldrarna upplevdes i varierande omfattning sakna stöd vid kontakter med barnavårdcentral, daghem, skola och hälso- och sjukvården. Föräldrautbildning, stödfamilj och ökad utbildning för lärarpersonal om ADHD ansågs kunna förbättra föräldrarnas situation.},
 author    = {Nilsson, Evelina and Pettersson, Cecilia},
 keyword   = {ADHD, barn, föräldraskap, insats, sjuksköterska, stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelser av att ha barn med adhd},
 year     = {2006},
}