Advanced

Kommunikation mellan diabetessjuksköterska och patient med diabetes typ 2

Lilja, Gunilla and Mertz Sjögren, Malin (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Tidigare studier visar att det brister i kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och patient med diabetes typ 2. Det är därför av betydelse att studera kommunikationen för att kunna uppnå en bättre compliance i diabetesbehandlingen och en ökad livskvalitet för patienten. Syftet med studien var att beskriva och belysa kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och patienter med diabetes typ 2 vid besök på vårdcentral. Metoden var en observationsstudie där materialet samlades in via 24 deltagande observationer och bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att det många gånger var svårt för diabetessjuksköterskan att påverka patienterna vilket tycktes bero på flera faktorer. Observatörerna upplevde det som att... (More)
Tidigare studier visar att det brister i kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och patient med diabetes typ 2. Det är därför av betydelse att studera kommunikationen för att kunna uppnå en bättre compliance i diabetesbehandlingen och en ökad livskvalitet för patienten. Syftet med studien var att beskriva och belysa kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och patienter med diabetes typ 2 vid besök på vårdcentral. Metoden var en observationsstudie där materialet samlades in via 24 deltagande observationer och bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att det många gånger var svårt för diabetessjuksköterskan att påverka patienterna vilket tycktes bero på flera faktorer. Observatörerna upplevde det som att patienterna var i behov av mer utbildning om sin sjukdom för att inse betydelsen av en livsstilsförändring. Troligtvis var det svårt för patienterna att förstå vikten av att förhindra komplikationer då de i regel inte ger sig till känna förrän efter flera år. Det framgick i kommunikationen vid observationerna att anhörigas medverkan vid mötena med diabetessjuksköterskan var av stor betydelse då det gav en ökad compliance i diabetesbehandlingen. En effektiv egenvård är av högt värde och därför är kommunikationen mellan patient och diabetessjuksköterska av stor vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lilja, Gunilla and Mertz Sjögren, Malin
supervisor
organization
alternative title
En observationsstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, sjuksköterska, patient, diabetes typ 2
language
Swedish
id
2529154
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529154,
 abstract   = {Tidigare studier visar att det brister i kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och patient med diabetes typ 2. Det är därför av betydelse att studera kommunikationen för att kunna uppnå en bättre compliance i diabetesbehandlingen och en ökad livskvalitet för patienten. Syftet med studien var att beskriva och belysa kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och patienter med diabetes typ 2 vid besök på vårdcentral. Metoden var en observationsstudie där materialet samlades in via 24 deltagande observationer och bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att det många gånger var svårt för diabetessjuksköterskan att påverka patienterna vilket tycktes bero på flera faktorer. Observatörerna upplevde det som att patienterna var i behov av mer utbildning om sin sjukdom för att inse betydelsen av en livsstilsförändring. Troligtvis var det svårt för patienterna att förstå vikten av att förhindra komplikationer då de i regel inte ger sig till känna förrän efter flera år. Det framgick i kommunikationen vid observationerna att anhörigas medverkan vid mötena med diabetessjuksköterskan var av stor betydelse då det gav en ökad compliance i diabetesbehandlingen. En effektiv egenvård är av högt värde och därför är kommunikationen mellan patient och diabetessjuksköterska av stor vikt.},
 author    = {Lilja, Gunilla and Mertz Sjögren, Malin},
 keyword   = {kommunikation, sjuksköterska, patient, diabetes typ 2},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation mellan diabetessjuksköterska och patient med diabetes typ 2},
 year     = {2006},
}