Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Närstående till cancersjuk - upplevelser under sjukdomsförlopp och behandling

Carlsson, Alexandra (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Närstående kan utgöra en kraftig resurs för den som är sjuk med hänsyn till dennes livskvalitet och välbefinnande. Patientens upplevelse av sjukdomen påverkas av närståendes reaktion och närståendes upplevelse av sjukdomen bör därför identifieras för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt. Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser under sjukdomsförlopp och behandling hos cancersjuk. Patienter med god prognos,18-35 år, inkluderades och valde ut närstående som de upplevt gett stöd. Åtta närstående valdes ut och intervjuades. Intervjuerna har analyserats genom innehållsanalys. I resultatet framkom att de närstående hanterar sjukdomen genom stöd från personalen och genom egen kontroll som t ex anpassning,... (More)
Närstående kan utgöra en kraftig resurs för den som är sjuk med hänsyn till dennes livskvalitet och välbefinnande. Patientens upplevelse av sjukdomen påverkas av närståendes reaktion och närståendes upplevelse av sjukdomen bör därför identifieras för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt. Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser under sjukdomsförlopp och behandling hos cancersjuk. Patienter med god prognos,18-35 år, inkluderades och valde ut närstående som de upplevt gett stöd. Åtta närstående valdes ut och intervjuades. Intervjuerna har analyserats genom innehållsanalys. I resultatet framkom att de närstående hanterar sjukdomen genom stöd från personalen och genom egen kontroll som t ex anpassning, distraktion, mål och information. Hinder för hantering var bl a deras föreställningar och rädsla för recidiv och förlust. En del upplever att familjen gett dem hjälp och stöd och andra beskriver motsatsen. De berättar att de har försökt finnas till hands och hålla humöret uppe och vara positiva. Samtidigt beskriver de koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och känsla av maktlöshet, ovisshet och kontrollförlust. De flesta närstående berättar att erfarenheten har gett dem en djupare förståelse både för sig själv och andra och att de försöker leva i nuet. Genom information kan sjuksköterskan reducera de närståendes hindrande föreställningar och lindra deras osäkerhet och rädsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Alexandra
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
närstående, upplevelser, cancersjuk
language
Swedish
id
2529164
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529164,
 abstract   = {{Närstående kan utgöra en kraftig resurs för den som är sjuk med hänsyn till dennes livskvalitet och välbefinnande. Patientens upplevelse av sjukdomen påverkas av närståendes reaktion och närståendes upplevelse av sjukdomen bör därför identifieras för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt. Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser under sjukdomsförlopp och behandling hos cancersjuk. Patienter med god prognos,18-35 år, inkluderades och valde ut närstående som de upplevt gett stöd. Åtta närstående valdes ut och intervjuades. Intervjuerna har analyserats genom innehållsanalys. I resultatet framkom att de närstående hanterar sjukdomen genom stöd från personalen och genom egen kontroll som t ex anpassning, distraktion, mål och information. Hinder för hantering var bl a deras föreställningar och rädsla för recidiv och förlust. En del upplever att familjen gett dem hjälp och stöd och andra beskriver motsatsen. De berättar att de har försökt finnas till hands och hålla humöret uppe och vara positiva. Samtidigt beskriver de koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och känsla av maktlöshet, ovisshet och kontrollförlust. De flesta närstående berättar att erfarenheten har gett dem en djupare förståelse både för sig själv och andra och att de försöker leva i nuet. Genom information kan sjuksköterskan reducera de närståendes hindrande föreställningar och lindra deras osäkerhet och rädsla.}},
 author    = {{Carlsson, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Närstående till cancersjuk - upplevelser under sjukdomsförlopp och behandling}},
 year     = {{2006}},
}