Advanced

Arbetsrelaterade faktorer som inverkar på utbrändhet hos yrkesverksamma sjuksköterskor

Gaber, Alexander and Mir, Hadi (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Utbrändhet är idag ett problem som för individen innebär ett lidande, såväl fysiskt, psykiskt och socialt som ekonomiskt. Det medför konsekvenser för den enskilde, organisationen och samhället. Maslach Burnout Inventory (MBI) delar in termen utbrändhet i tre huvudkategorier; känslomässig utmattning, avpersonalisering och tillfredställelse med arbetsinsatser. Litteraturstudiens syfte var att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som påverkar utvecklingen av utbrändhet hos yrkesverksamma sjuksköterskor genom att undersöka vilka faktorer som påverkar varje huvudkategori. En analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. I flertalet studier hittades en hög förekomst av sjuksköterskor som hade känslor av utbrändhet. I resultatet framkom... (More)
Utbrändhet är idag ett problem som för individen innebär ett lidande, såväl fysiskt, psykiskt och socialt som ekonomiskt. Det medför konsekvenser för den enskilde, organisationen och samhället. Maslach Burnout Inventory (MBI) delar in termen utbrändhet i tre huvudkategorier; känslomässig utmattning, avpersonalisering och tillfredställelse med arbetsinsatser. Litteraturstudiens syfte var att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som påverkar utvecklingen av utbrändhet hos yrkesverksamma sjuksköterskor genom att undersöka vilka faktorer som påverkar varje huvudkategori. En analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. I flertalet studier hittades en hög förekomst av sjuksköterskor som hade känslor av utbrändhet. I resultatet framkom betydelsen av olika faktorer i relation till utbrändhet. Arbetsrelaterade stressfaktorer, så kallade stressorer; treskiftsarbete och resurser både ekonomiska och personliga i form av bland annat stöd på arbetsplatsen, hade stor inverkan på huvudkategorierna och därmed på utbrändhet. Känslan av stöd från arbetsledare/medarbetare på arbetsplatsen och storleken på sjukhuset som sjuksköterskan arbetade på och vidareutbildning var också av betydelse för utbrändhet. Andra faktorer som hittades och som spelade roll för utbrändhet var: anställningstrygghet, rollkonflikt och rollosäkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gaber, Alexander and Mir, Hadi
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utbrändhet, sjuksköterska, arbetsrelaterade faktorer, stress, utmattning
language
Swedish
id
2529173
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529173,
 abstract   = {Utbrändhet är idag ett problem som för individen innebär ett lidande, såväl fysiskt, psykiskt och socialt som ekonomiskt. Det medför konsekvenser för den enskilde, organisationen och samhället. Maslach Burnout Inventory (MBI) delar in termen utbrändhet i tre huvudkategorier; känslomässig utmattning, avpersonalisering och tillfredställelse med arbetsinsatser. Litteraturstudiens syfte var att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som påverkar utvecklingen av utbrändhet hos yrkesverksamma sjuksköterskor genom att undersöka vilka faktorer som påverkar varje huvudkategori. En analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. I flertalet studier hittades en hög förekomst av sjuksköterskor som hade känslor av utbrändhet. I resultatet framkom betydelsen av olika faktorer i relation till utbrändhet. Arbetsrelaterade stressfaktorer, så kallade stressorer; treskiftsarbete och resurser både ekonomiska och personliga i form av bland annat stöd på arbetsplatsen, hade stor inverkan på huvudkategorierna och därmed på utbrändhet. Känslan av stöd från arbetsledare/medarbetare på arbetsplatsen och storleken på sjukhuset som sjuksköterskan arbetade på och vidareutbildning var också av betydelse för utbrändhet. Andra faktorer som hittades och som spelade roll för utbrändhet var: anställningstrygghet, rollkonflikt och rollosäkerhet.},
 author    = {Gaber, Alexander and Mir, Hadi},
 keyword   = {utbrändhet, sjuksköterska, arbetsrelaterade faktorer, stress, utmattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsrelaterade faktorer som inverkar på utbrändhet hos yrkesverksamma sjuksköterskor},
 year     = {2006},
}