Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reumatoid artrit

Mujagic, Elvis and Kodric, Merima (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Varje år insjuknar omkring 1000 personer i reumatoid artrit (RA). RA förekommer hos 0,5 - 1 procent bland den svenska befolkningen. Syftet med studien var att jämföra hur patienter med reumatoid artrit respektive sjuksköterskan upplever omvårdnadssituationen i samband med en röntgenundersökning. Författarna användes utav intervjuguide, där intervjuade personerna fritt berättade om upplevelser i samband med en röntgenundersökning. Burnard (1991) innehållsanalys användes för att tolka innebörden i intervjuerna. Vid analysen av intervjuerna av patienterna framkom följande kategorier av betydelse vid undersökningen: väl förberedd, lugnt tempo, sjuksköterskans erfarenheter, smärtfrihet, påfrestningar och begränsad rörlighet, belysning och... (More)
Varje år insjuknar omkring 1000 personer i reumatoid artrit (RA). RA förekommer hos 0,5 - 1 procent bland den svenska befolkningen. Syftet med studien var att jämföra hur patienter med reumatoid artrit respektive sjuksköterskan upplever omvårdnadssituationen i samband med en röntgenundersökning. Författarna användes utav intervjuguide, där intervjuade personerna fritt berättade om upplevelser i samband med en röntgenundersökning. Burnard (1991) innehållsanalys användes för att tolka innebörden i intervjuerna. Vid analysen av intervjuerna av patienterna framkom följande kategorier av betydelse vid undersökningen: väl förberedd, lugnt tempo, sjuksköterskans erfarenheter, smärtfrihet, påfrestningar och begränsad rörlighet, belysning och temperatur. Kategorier framtagna från intervjuerna av sjuksköterskorna var: god kontakt med RA patienter, låta patienten bestämma, erfarenhetens roll, positiva men sköra RA patienter, utrymme och ge patienten tid. Sjuksköterskorna upplevde inga egentliga problem, allt skedde smidigt, om bara patienter fick bestämma tempot. Patienterna hade däremot inte samma uppfattning. Hälften ansåg att allt skedde smidigt, medan resten av gruppen ansåg att hela processen med röntgen utfördes för hastigt, man kände sig bortglömd samt upplevde långa väntetider. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mujagic, Elvis and Kodric, Merima
supervisor
organization
alternative title
Patienters och sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad i samband med en röntgenundersökning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
reumatoid artrit, patient, sjuksköterska, upplevelser, röntgen
language
Swedish
id
2529182
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529182,
 abstract   = {{Varje år insjuknar omkring 1000 personer i reumatoid artrit (RA). RA förekommer hos 0,5 - 1 procent bland den svenska befolkningen. Syftet med studien var att jämföra hur patienter med reumatoid artrit respektive sjuksköterskan upplever omvårdnadssituationen i samband med en röntgenundersökning. Författarna användes utav intervjuguide, där intervjuade personerna fritt berättade om upplevelser i samband med en röntgenundersökning. Burnard (1991) innehållsanalys användes för att tolka innebörden i intervjuerna. Vid analysen av intervjuerna av patienterna framkom följande kategorier av betydelse vid undersökningen: väl förberedd, lugnt tempo, sjuksköterskans erfarenheter, smärtfrihet, påfrestningar och begränsad rörlighet, belysning och temperatur. Kategorier framtagna från intervjuerna av sjuksköterskorna var: god kontakt med RA patienter, låta patienten bestämma, erfarenhetens roll, positiva men sköra RA patienter, utrymme och ge patienten tid. Sjuksköterskorna upplevde inga egentliga problem, allt skedde smidigt, om bara patienter fick bestämma tempot. Patienterna hade däremot inte samma uppfattning. Hälften ansåg att allt skedde smidigt, medan resten av gruppen ansåg att hela processen med röntgen utfördes för hastigt, man kände sig bortglömd samt upplevde långa väntetider.}},
 author    = {{Mujagic, Elvis and Kodric, Merima}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Reumatoid artrit}},
 year     = {{2006}},
}