Advanced

Våld och hot i vården

Ljungberg, Daniel and Lundholm, Andreas (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Ökad förekomst av våld och hot i samhället avspeglas även inom vården där sjuksköterskan är den som oftast är utsatt. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka åtgärdsprogram mot våld och hot i vården samt beskriva sjuksköterskans reaktioner i samband med våld- eller hotsituationer. Tolv artiklar granskades och sammanställdes utifrån syftet. Resultatet av metoder för att hantera våld och hot visade att interventionsprogram i de flesta fall minskar antalet våldsincidenter riktade mot vårdpersonal. Exempel på åtgärder var riskbedömning, upprättande av riktlinjer och arbetsgivarstöd. I vissa fall förekom praktisk träning i hantering av våld och hotsituationer som en del av interventionsprogrammet. Sjuksköterskan beskrev känslomässig... (More)
Ökad förekomst av våld och hot i samhället avspeglas även inom vården där sjuksköterskan är den som oftast är utsatt. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka åtgärdsprogram mot våld och hot i vården samt beskriva sjuksköterskans reaktioner i samband med våld- eller hotsituationer. Tolv artiklar granskades och sammanställdes utifrån syftet. Resultatet av metoder för att hantera våld och hot visade att interventionsprogram i de flesta fall minskar antalet våldsincidenter riktade mot vårdpersonal. Exempel på åtgärder var riskbedömning, upprättande av riktlinjer och arbetsgivarstöd. I vissa fall förekom praktisk träning i hantering av våld och hotsituationer som en del av interventionsprogrammet. Sjuksköterskan beskrev känslomässig påverkan såsom ilska, oro och maktlöshet, vilket kan resultera i psykosomatiska besvär såsom magvärk, huvudvärk och extrem trötthet. Sjukskrivningar var också vanligt förekommande bland utsatt personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungberg, Daniel and Lundholm, Andreas
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskors upplevelser av våld och hot och effekten av åtgärdsprogram.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
våld, hot, sjuksköterska, interventionsprogram, utbildningsprogram, arbetsplats, upplevelser, arbetsgivare
language
Swedish
id
2529197
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529197,
 abstract   = {Ökad förekomst av våld och hot i samhället avspeglas även inom vården där sjuksköterskan är den som oftast är utsatt. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka åtgärdsprogram mot våld och hot i vården samt beskriva sjuksköterskans reaktioner i samband med våld- eller hotsituationer. Tolv artiklar granskades och sammanställdes utifrån syftet. Resultatet av metoder för att hantera våld och hot visade att interventionsprogram i de flesta fall minskar antalet våldsincidenter riktade mot vårdpersonal. Exempel på åtgärder var riskbedömning, upprättande av riktlinjer och arbetsgivarstöd. I vissa fall förekom praktisk träning i hantering av våld och hotsituationer som en del av interventionsprogrammet. Sjuksköterskan beskrev känslomässig påverkan såsom ilska, oro och maktlöshet, vilket kan resultera i psykosomatiska besvär såsom magvärk, huvudvärk och extrem trötthet. Sjukskrivningar var också vanligt förekommande bland utsatt personal.},
 author    = {Ljungberg, Daniel and Lundholm, Andreas},
 keyword   = {våld, hot, sjuksköterska, interventionsprogram, utbildningsprogram, arbetsplats, upplevelser, arbetsgivare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våld och hot i vården},
 year     = {2006},
}