Advanced

Farmakologisk smärtbehandling

Olsson, Lena and Persson, Marika (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Att behandla smärta är en svår och komplex uppgift där sjuksköterskor har en viktig funktion. Studier visar att många patienter fortfarande upplever smärta. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskaper om och attityder till farmakologisk smärtbehandling. Metoden innebar en granskning av nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att kunskapen om smärta och smärtbehandling var relaterad till utbildning, arbetsplats samt vilket typ av smärta som skulle behandlas. Att bedöma smärta ansågs vara viktigt men svårt. Smärtskattningsinstrument används sällan. Patientens ansiktsuttryck kunde påverka mängden analgetika. Sjuksköterskor hade negativ attityd till användandet av... (More)
Att behandla smärta är en svår och komplex uppgift där sjuksköterskor har en viktig funktion. Studier visar att många patienter fortfarande upplever smärta. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskaper om och attityder till farmakologisk smärtbehandling. Metoden innebar en granskning av nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att kunskapen om smärta och smärtbehandling var relaterad till utbildning, arbetsplats samt vilket typ av smärta som skulle behandlas. Att bedöma smärta ansågs vara viktigt men svårt. Smärtskattningsinstrument används sällan. Patientens ansiktsuttryck kunde påverka mängden analgetika. Sjuksköterskor hade negativ attityd till användandet av opioider pga. rädsla för biverkningar. Sjuksköterskor med lång erfarenhet baserade smärtbedömning på egen uppfattning istället för att prata med patienter om deras smärta. Studien visade att ett avstånd fanns mellan hur sjuksköterskan uttryckte att hon ville göra till hur hon praktiskt utförde arbetet. Studien indikerade att sjuksköterskor behöver mer teoretisk utbildning samt praktisk träning med fokus på samarbete med patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Lena and Persson, Marika
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskans attityder och kunskaper: En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
smärta, kunskap, attityder, analgetika, sjuksköterskan
language
Swedish
id
2529242
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529242,
 abstract   = {Att behandla smärta är en svår och komplex uppgift där sjuksköterskor har en viktig funktion. Studier visar att många patienter fortfarande upplever smärta. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskaper om och attityder till farmakologisk smärtbehandling. Metoden innebar en granskning av nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att kunskapen om smärta och smärtbehandling var relaterad till utbildning, arbetsplats samt vilket typ av smärta som skulle behandlas. Att bedöma smärta ansågs vara viktigt men svårt. Smärtskattningsinstrument används sällan. Patientens ansiktsuttryck kunde påverka mängden analgetika. Sjuksköterskor hade negativ attityd till användandet av opioider pga. rädsla för biverkningar. Sjuksköterskor med lång erfarenhet baserade smärtbedömning på egen uppfattning istället för att prata med patienter om deras smärta. Studien visade att ett avstånd fanns mellan hur sjuksköterskan uttryckte att hon ville göra till hur hon praktiskt utförde arbetet. Studien indikerade att sjuksköterskor behöver mer teoretisk utbildning samt praktisk träning med fokus på samarbete med patienten.},
 author    = {Olsson, Lena and Persson, Marika},
 keyword   = {smärta, kunskap, attityder, analgetika, sjuksköterskan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Farmakologisk smärtbehandling},
 year     = {2006},
}