Advanced

Att belysa kommunikationens betydelse vid barnens postoperativa smärtbedömning

Maria Ekdahl and Almaz Tesfai (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Otillräcklig smärtbehandling av barn är ett problem för barn, föräldrar och sjukskö-terskor och trots ett ökat medvetande på området upplever barn fortfarande postopera-tiv smärta. Smärta är kroppens varningssignal och obehandlat akut smärta leder till metabola förändringar och fördröjd postoperativ mobilisering samt psykosociala bete-ende förändringar. Syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av kommunikation och information vid identifiering av den postoperativa smärtan hos barn. Metoden var litteraturstudie. Resultatet visar att attityder och dåligt bemötande kan vara faktorer som påverkar kommunikationen mellan föräldrar, barn och sjuksköterskor. Även kun-skapsbrist är en faktor som påverkar både smärtskattning, smärtlindring... (More)
Otillräcklig smärtbehandling av barn är ett problem för barn, föräldrar och sjukskö-terskor och trots ett ökat medvetande på området upplever barn fortfarande postopera-tiv smärta. Smärta är kroppens varningssignal och obehandlat akut smärta leder till metabola förändringar och fördröjd postoperativ mobilisering samt psykosociala bete-ende förändringar. Syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av kommunikation och information vid identifiering av den postoperativa smärtan hos barn. Metoden var litteraturstudie. Resultatet visar att attityder och dåligt bemötande kan vara faktorer som påverkar kommunikationen mellan föräldrar, barn och sjuksköterskor. Även kun-skapsbrist är en faktor som påverkar både smärtskattning, smärtlindring och kommu-nikationsförmågan mellan parterna. Genom föräldrarnas medverkan i omvårdnaden känner de delaktighet och förståelse för hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt barn, och därmed minska barnets oro, rädsla och smärta. Bristande kommunikation och informa-tion mellan sjuksköterskor, föräldrar och barn resulterar i sämre smärtskattning och smärtbedömning. Detta ger i sin tur mer oro och lidande för barnen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Maria Ekdahl and Almaz Tesfai
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, information, barn, postoperativ, smärta, smärtbedömning, sjuksköterska.
language
Swedish
id
2529276
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529276,
 abstract   = {Otillräcklig smärtbehandling av barn är ett problem för barn, föräldrar och sjukskö-terskor och trots ett ökat medvetande på området upplever barn fortfarande postopera-tiv smärta. Smärta är kroppens varningssignal och obehandlat akut smärta leder till metabola förändringar och fördröjd postoperativ mobilisering samt psykosociala bete-ende förändringar. Syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av kommunikation och information vid identifiering av den postoperativa smärtan hos barn. Metoden var litteraturstudie. Resultatet visar att attityder och dåligt bemötande kan vara faktorer som påverkar kommunikationen mellan föräldrar, barn och sjuksköterskor. Även kun-skapsbrist är en faktor som påverkar både smärtskattning, smärtlindring och kommu-nikationsförmågan mellan parterna. Genom föräldrarnas medverkan i omvårdnaden känner de delaktighet och förståelse för hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt barn, och därmed minska barnets oro, rädsla och smärta. Bristande kommunikation och informa-tion mellan sjuksköterskor, föräldrar och barn resulterar i sämre smärtskattning och smärtbedömning. Detta ger i sin tur mer oro och lidande för barnen.},
 author    = {Maria Ekdahl and Almaz Tesfai},
 keyword   = {kommunikation, information, barn, postoperativ, smärta, smärtbedömning, sjuksköterska.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att belysa kommunikationens betydelse vid barnens postoperativa smärtbedömning},
 year     = {2006},
}