Advanced

Psykisk hälsa hos vuxna flyktingar

Dizdarevic, Normela and Gunnarsson, Iwona (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Människor som tvingas fly och söka skydd utanför hemlandets gränser har oftast utsatts för svåra stresspåfrestningar, både före och under exil. Att flytta till ett nytt land innebär att flyktingen måste lära sig att leva i en ny kultur, behärska nytt språk samt lära sig värdlandets normer och värderingar. Anpassningen till nya landet påverkar flyktingars psykiska hälsa och har stor betydelse för deras hälsoutveckling. Studiens syfte är att belysa faktorer som påverkar vuxna flyktingars psykiska hälsa samt hur de upplever sin psykiska hälsa i det nya landet. Metoden var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar användes efter sökning i vetenskapliga databaser; PubMed och SweMed+. Artiklarna granskades kritiskt och sammanställdes i... (More)
Människor som tvingas fly och söka skydd utanför hemlandets gränser har oftast utsatts för svåra stresspåfrestningar, både före och under exil. Att flytta till ett nytt land innebär att flyktingen måste lära sig att leva i en ny kultur, behärska nytt språk samt lära sig värdlandets normer och värderingar. Anpassningen till nya landet påverkar flyktingars psykiska hälsa och har stor betydelse för deras hälsoutveckling. Studiens syfte är att belysa faktorer som påverkar vuxna flyktingars psykiska hälsa samt hur de upplever sin psykiska hälsa i det nya landet. Metoden var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar användes efter sökning i vetenskapliga databaser; PubMed och SweMed+. Artiklarna granskades kritiskt och sammanställdes i åtta teman som påverkar psykisk hälsa både positivt och negativt: Ovisshet, dålig ekonomi och bostad, förmåga till anpassning, språksvårigheter och dess konsekvenser, empati och tillhörighet, identitet och roller, socialt liv och sjukvårdens roll. Resultatet visade att de negativa faktorerna dominerade och många flyktingar mådde psykiskt dåligt trots många år i värdlandet. Slutligen diskuterades vad omvårdnaden skulle kunna göra för att på bästa sätt möta flyktingars behov och främja deras psykiska hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dizdarevic, Normela and Gunnarsson, Iwona
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flyktingar, mental hälsa, omvårdnad
language
Swedish
id
2529306
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529306,
 abstract   = {Människor som tvingas fly och söka skydd utanför hemlandets gränser har oftast utsatts för svåra stresspåfrestningar, både före och under exil. Att flytta till ett nytt land innebär att flyktingen måste lära sig att leva i en ny kultur, behärska nytt språk samt lära sig värdlandets normer och värderingar. Anpassningen till nya landet påverkar flyktingars psykiska hälsa och har stor betydelse för deras hälsoutveckling. Studiens syfte är att belysa faktorer som påverkar vuxna flyktingars psykiska hälsa samt hur de upplever sin psykiska hälsa i det nya landet. Metoden var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar användes efter sökning i vetenskapliga databaser; PubMed och SweMed+. Artiklarna granskades kritiskt och sammanställdes i åtta teman som påverkar psykisk hälsa både positivt och negativt: Ovisshet, dålig ekonomi och bostad, förmåga till anpassning, språksvårigheter och dess konsekvenser, empati och tillhörighet, identitet och roller, socialt liv och sjukvårdens roll. Resultatet visade att de negativa faktorerna dominerade och många flyktingar mådde psykiskt dåligt trots många år i värdlandet. Slutligen diskuterades vad omvårdnaden skulle kunna göra för att på bästa sätt möta flyktingars behov och främja deras psykiska hälsa.},
 author    = {Dizdarevic, Normela and Gunnarsson, Iwona},
 keyword   = {flyktingar, mental hälsa, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk hälsa hos vuxna flyktingar},
 year     = {2006},
}