Advanced

Föräldrars behov under barnets vistelse på neonatalavdelning

Prieto Vergara, Sofia and Svensson, Amal (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
De flesta blivande föräldrar förväntar sig inte att deras barn ska födas för tidigt eller vara sjukt vid födseln. Miljön på en neonatalavdelning kan upplevas som främmande och chockartad. Som vårdpersonal är det viktigt att uppmärksamma och tillgodose föräldrarnas behov. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa föräldrars behov under barnets vistelse på neonatalavdelning. Metoden som användes var systematisk sökning och analys av vetenskapliga artiklar. Nio artiklar låg till grund för litteraturstudien. Ur artiklarnas resultat framkom att föräldrar till barn på neonatalavdelning har individuella behov. Tre huvudsakliga behov kunde dock urskiljas. Dessa var behov av information, behov av delaktighet samt behov av stöd att... (More)
De flesta blivande föräldrar förväntar sig inte att deras barn ska födas för tidigt eller vara sjukt vid födseln. Miljön på en neonatalavdelning kan upplevas som främmande och chockartad. Som vårdpersonal är det viktigt att uppmärksamma och tillgodose föräldrarnas behov. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa föräldrars behov under barnets vistelse på neonatalavdelning. Metoden som användes var systematisk sökning och analys av vetenskapliga artiklar. Nio artiklar låg till grund för litteraturstudien. Ur artiklarnas resultat framkom att föräldrar till barn på neonatalavdelning har individuella behov. Tre huvudsakliga behov kunde dock urskiljas. Dessa var behov av information, behov av delaktighet samt behov av stöd att axla föräldrarollen. Det är viktigt att uppmärksamma föräldrarnas behov för att på bästa sätt kunna tillgodose dem. Att föräldrarna är välinformerade och får vara delaktiga i barnets vård främjar anknytningen mellan förälder och barn. Dessutom minskar oron och stressen för föräldrarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Prieto Vergara, Sofia and Svensson, Amal
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
föräldrar, behov, neonatalavdelning, information, delaktighet
language
Swedish
id
2529311
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529311,
 abstract   = {De flesta blivande föräldrar förväntar sig inte att deras barn ska födas för tidigt eller vara sjukt vid födseln. Miljön på en neonatalavdelning kan upplevas som främmande och chockartad. Som vårdpersonal är det viktigt att uppmärksamma och tillgodose föräldrarnas behov. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa föräldrars behov under barnets vistelse på neonatalavdelning. Metoden som användes var systematisk sökning och analys av vetenskapliga artiklar. Nio artiklar låg till grund för litteraturstudien. Ur artiklarnas resultat framkom att föräldrar till barn på neonatalavdelning har individuella behov. Tre huvudsakliga behov kunde dock urskiljas. Dessa var behov av information, behov av delaktighet samt behov av stöd att axla föräldrarollen. Det är viktigt att uppmärksamma föräldrarnas behov för att på bästa sätt kunna tillgodose dem. Att föräldrarna är välinformerade och får vara delaktiga i barnets vård främjar anknytningen mellan förälder och barn. Dessutom minskar oron och stressen för föräldrarna.},
 author    = {Prieto Vergara, Sofia and Svensson, Amal},
 keyword   = {föräldrar, behov, neonatalavdelning, information, delaktighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars behov under barnets vistelse på neonatalavdelning},
 year     = {2006},
}