Advanced

Efter intensivvård

Simberg, Martina and Torstenson Johanna (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Att bli patient på en intensivvårdsavdelning (IVA) föregås inte sällan av ett både fysiskt och psykiskt påfrestande trauma. Därtill innebär respiratorbehandling, störd dygnsrytm och sensorisk över- och understimulering att patienterna ofta utvecklar s.k. IVA-delirium. Dessa problem tillsammans med påfrestningen att flyttas från IVA till vårdavdelningen, s.k. ”relocation stress”, kan påverka patientens möjlighet till rehabilitering. Sjuksköterskan fyller en viktig funktion i att lindra och förebygga denna stress. Studiens syfte var därför att belysa de psykologiska omvårdnadsbehov intensivvårdspatienter har efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. En litteraturstudie genomfördes med systematisk analys av 15... (More)
Att bli patient på en intensivvårdsavdelning (IVA) föregås inte sällan av ett både fysiskt och psykiskt påfrestande trauma. Därtill innebär respiratorbehandling, störd dygnsrytm och sensorisk över- och understimulering att patienterna ofta utvecklar s.k. IVA-delirium. Dessa problem tillsammans med påfrestningen att flyttas från IVA till vårdavdelningen, s.k. ”relocation stress”, kan påverka patientens möjlighet till rehabilitering. Sjuksköterskan fyller en viktig funktion i att lindra och förebygga denna stress. Studiens syfte var därför att belysa de psykologiska omvårdnadsbehov intensivvårdspatienter har efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. En litteraturstudie genomfördes med systematisk analys av 15 artiklar. Studien belyste att skillnaderna mellan IVA och vårdavdelningen upplevdes som betydande och kunde innebära en stor omställning för den redan sårbara patienten. Sjuksköterskan kunde genom individanpassad omvårdnad, tålamod och förståelse hjälpa patienten att lättare hantera den påfrestande överflyttningen. Goda relationer mellan patient och närstående/sjuksköterskan gör att patientens oro reduceras. Att sjuksköterskan förstår sin patients upplevelse är betydelsefullt för att kunna tillgodose patientens psykologiska omvårdnadsbehov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simberg, Martina and Torstenson Johanna
supervisor
organization
alternative title
Patienters psykologiska behov av omvårdnad på vårdavdelning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eftervård, intensivvård, kommunikation, konfusion, psykologisk omvårdnad, överflyttningsstress
language
Swedish
id
2529316
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529316,
 abstract   = {Att bli patient på en intensivvårdsavdelning (IVA) föregås inte sällan av ett både fysiskt och psykiskt påfrestande trauma. Därtill innebär respiratorbehandling, störd dygnsrytm och sensorisk över- och understimulering att patienterna ofta utvecklar s.k. IVA-delirium. Dessa problem tillsammans med påfrestningen att flyttas från IVA till vårdavdelningen, s.k. ”relocation stress”, kan påverka patientens möjlighet till rehabilitering. Sjuksköterskan fyller en viktig funktion i att lindra och förebygga denna stress. Studiens syfte var därför att belysa de psykologiska omvårdnadsbehov intensivvårdspatienter har efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. En litteraturstudie genomfördes med systematisk analys av 15 artiklar. Studien belyste att skillnaderna mellan IVA och vårdavdelningen upplevdes som betydande och kunde innebära en stor omställning för den redan sårbara patienten. Sjuksköterskan kunde genom individanpassad omvårdnad, tålamod och förståelse hjälpa patienten att lättare hantera den påfrestande överflyttningen. Goda relationer mellan patient och närstående/sjuksköterskan gör att patientens oro reduceras. Att sjuksköterskan förstår sin patients upplevelse är betydelsefullt för att kunna tillgodose patientens psykologiska omvårdnadsbehov.},
 author    = {Simberg, Martina and Torstenson Johanna},
 keyword   = {eftervård, intensivvård, kommunikation, konfusion, psykologisk omvårdnad, överflyttningsstress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efter intensivvård},
 year     = {2006},
}