Advanced

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att bemöta anhöriga i akuta situationer

Fetahu, Merita and Sarac, Nuray (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Akuta situationer, där anhöriga är i stort behov av stöd och hjälp, kan uppstå var sjuksköterskan än väljer att arbeta inom vården. Kunskap om vad ett gott bemötande av anhöriga innebär är därför viktigt. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att bemöta anhöriga i akuta situationer. Kvalitativ metod med intervjuer och innehållsanalys användes. Nio sjuksköterskor från en akutavdelning och två intensivvårdsavdelningar intervjuades. Studien kom att innefatta tio intervjuer då även pilotintervjun inkluderades. Resultatet redovisas utifrån tre huvudteman ”sjuksköterskors upplevelser av anhöriga”, ”yrkeserfarenheten har stor betydelse” och ”viktiga faktorer i bemötandet”. Det upplevdes att bemötande av... (More)
Akuta situationer, där anhöriga är i stort behov av stöd och hjälp, kan uppstå var sjuksköterskan än väljer att arbeta inom vården. Kunskap om vad ett gott bemötande av anhöriga innebär är därför viktigt. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att bemöta anhöriga i akuta situationer. Kvalitativ metod med intervjuer och innehållsanalys användes. Nio sjuksköterskor från en akutavdelning och två intensivvårdsavdelningar intervjuades. Studien kom att innefatta tio intervjuer då även pilotintervjun inkluderades. Resultatet redovisas utifrån tre huvudteman ”sjuksköterskors upplevelser av anhöriga”, ”yrkeserfarenheten har stor betydelse” och ”viktiga faktorer i bemötandet”. Det upplevdes att bemötande av anhöriga är viktigt. Det framkom även att de har olika reaktionsmönster. Flertalet sjuksköterskor ansåg att anhöriga inte borde vara med i akutrummet och att det ibland var svårt att bemöta anhöriga med annan kultur. Erfarenheten som sjuksköterska upplevdes spela stor roll. Viktiga faktorer i bemötande var att våga vara tyst, vara lyhörd för beröring, våga stanna kvar, bjuda på fika och geinformation. Slutsatsen kan dras att bemötande av anhöriga i akuta situationer är en väsentlig del i omvårdnaden kring patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fetahu, Merita and Sarac, Nuray
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anhöriga, bemötande, akuta situationer, sjuksköterska, erfarenheter, upplevelser
language
Swedish
id
2529321
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529321,
 abstract   = {Akuta situationer, där anhöriga är i stort behov av stöd och hjälp, kan uppstå var sjuksköterskan än väljer att arbeta inom vården. Kunskap om vad ett gott bemötande av anhöriga innebär är därför viktigt. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att bemöta anhöriga i akuta situationer. Kvalitativ metod med intervjuer och innehållsanalys användes. Nio sjuksköterskor från en akutavdelning och två intensivvårdsavdelningar intervjuades. Studien kom att innefatta tio intervjuer då även pilotintervjun inkluderades. Resultatet redovisas utifrån tre huvudteman ”sjuksköterskors upplevelser av anhöriga”, ”yrkeserfarenheten har stor betydelse” och ”viktiga faktorer i bemötandet”. Det upplevdes att bemötande av anhöriga är viktigt. Det framkom även att de har olika reaktionsmönster. Flertalet sjuksköterskor ansåg att anhöriga inte borde vara med i akutrummet och att det ibland var svårt att bemöta anhöriga med annan kultur. Erfarenheten som sjuksköterska upplevdes spela stor roll. Viktiga faktorer i bemötande var att våga vara tyst, vara lyhörd för beröring, våga stanna kvar, bjuda på fika och geinformation. Slutsatsen kan dras att bemötande av anhöriga i akuta situationer är en väsentlig del i omvårdnaden kring patienten.},
 author    = {Fetahu, Merita and Sarac, Nuray},
 keyword   = {anhöriga, bemötande, akuta situationer, sjuksköterska, erfarenheter, upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att bemöta anhöriga i akuta situationer},
 year     = {2006},
}