Advanced

Sjuksköterskans bedömning av smärta hos individer med demenssjukdomar

Birkner Naess, Petra and Wallin, Johnny (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
I Sverige är demenssjukdomar en folksjukdom och antalet personer som insjuknar ökar stadigt på grund av att befolkningen blir allt äldre. Hos individer med kraftigt nedsatt kommunikationsförmåga saknas idag möjligheter för adekvat smärtanalys. Observation och tolkning av smärtbeteendet är de metoder sjuksköterskor får förlita sig på för att upptäcka smärta hos demenssjuka personer. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att observera och bedöma smärta hos individer med demenssjukdomar. Intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor vid två kommunala äldreboenden. Resultatet visade bland annat att förändrade beteenden och kroppsspråk var indikatorer som användes för att upptäcka smärta hos individer med... (More)
I Sverige är demenssjukdomar en folksjukdom och antalet personer som insjuknar ökar stadigt på grund av att befolkningen blir allt äldre. Hos individer med kraftigt nedsatt kommunikationsförmåga saknas idag möjligheter för adekvat smärtanalys. Observation och tolkning av smärtbeteendet är de metoder sjuksköterskor får förlita sig på för att upptäcka smärta hos demenssjuka personer. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att observera och bedöma smärta hos individer med demenssjukdomar. Intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor vid två kommunala äldreboenden. Resultatet visade bland annat att förändrade beteenden och kroppsspråk var indikatorer som användes för att upptäcka smärta hos individer med demenssjukdom som saknade verbal förmåga. Smärtbedömningsinstrument användes inte av sjuksköterskorna för att fånga upp smärttecken hos individer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna ansåg att möjligheter till utökade kunskaper om smärtproblematik hos individer med demenssjukdom bör prioriteras för att öka livskvaliteten hos denna grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birkner Naess, Petra and Wallin, Johnny
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bedömningsinstrument, demenssjukdom, sjuksköterska, smärta, upplevelse
language
Swedish
id
2529366
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529366,
 abstract   = {I Sverige är demenssjukdomar en folksjukdom och antalet personer som insjuknar ökar stadigt på grund av att befolkningen blir allt äldre. Hos individer med kraftigt nedsatt kommunikationsförmåga saknas idag möjligheter för adekvat smärtanalys. Observation och tolkning av smärtbeteendet är de metoder sjuksköterskor får förlita sig på för att upptäcka smärta hos demenssjuka personer. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att observera och bedöma smärta hos individer med demenssjukdomar. Intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor vid två kommunala äldreboenden. Resultatet visade bland annat att förändrade beteenden och kroppsspråk var indikatorer som användes för att upptäcka smärta hos individer med demenssjukdom som saknade verbal förmåga. Smärtbedömningsinstrument användes inte av sjuksköterskorna för att fånga upp smärttecken hos individer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna ansåg att möjligheter till utökade kunskaper om smärtproblematik hos individer med demenssjukdom bör prioriteras för att öka livskvaliteten hos denna grupp.},
 author    = {Birkner Naess, Petra and Wallin, Johnny},
 keyword   = {bedömningsinstrument, demenssjukdom, sjuksköterska, smärta, upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans bedömning av smärta hos individer med demenssjukdomar},
 year     = {2006},
}