Advanced

Kvinnors behov av stöd efter operation av bröstcancer

West, Sandra and Wikström, Helena (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Tidigare forskning visar att kvinnor med bröstcancer upplever både fysiska och psykiska problem som inverkar på kvinnornas liv. Syftet var att i en empirisk studie belysa kvinnors behov av stöd efter operation av bröstcancer. En kvalitativ insamlingsmetod valdes och nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Informanterna kontaktades genom bröstcancerföreningens riksorganisation och hade insjuknat mellan åren 2000 och 2005. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och resultatet sammanställdes i kategorierna; fysiskt, praktiskt och psykiskt behov. Det fysiska behovet uppstod av den kroppsliga förändringen, praktiskt behov utgjordes av ökad information och önskan om att återfå en normal vardag.... (More)
Tidigare forskning visar att kvinnor med bröstcancer upplever både fysiska och psykiska problem som inverkar på kvinnornas liv. Syftet var att i en empirisk studie belysa kvinnors behov av stöd efter operation av bröstcancer. En kvalitativ insamlingsmetod valdes och nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Informanterna kontaktades genom bröstcancerföreningens riksorganisation och hade insjuknat mellan åren 2000 och 2005. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och resultatet sammanställdes i kategorierna; fysiskt, praktiskt och psykiskt behov. Det fysiska behovet uppstod av den kroppsliga förändringen, praktiskt behov utgjordes av ökad information och önskan om att återfå en normal vardag. Största behov var det psykiska. Att få bearbeta sjukdomen, känna trygghet och bli sedda som en hel människa var viktigt för gruppen informanter. Bröstsjuksköterskor har en viktig stödjande roll för kvinnor med bröstcancer efter operationen. De kan samordna stöd i samtalsgrupper och hjälpa kvinnorna genom sjukdomstiden med regelbundna kontakter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
West, Sandra and Wikström, Helena
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bröstcancer, efter operation, behov, kvinnor, stöd
language
Swedish
id
2529371
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529371,
 abstract   = {Tidigare forskning visar att kvinnor med bröstcancer upplever både fysiska och psykiska problem som inverkar på kvinnornas liv. Syftet var att i en empirisk studie belysa kvinnors behov av stöd efter operation av bröstcancer. En kvalitativ insamlingsmetod valdes och nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Informanterna kontaktades genom bröstcancerföreningens riksorganisation och hade insjuknat mellan åren 2000 och 2005. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och resultatet sammanställdes i kategorierna; fysiskt, praktiskt och psykiskt behov. Det fysiska behovet uppstod av den kroppsliga förändringen, praktiskt behov utgjordes av ökad information och önskan om att återfå en normal vardag. Största behov var det psykiska. Att få bearbeta sjukdomen, känna trygghet och bli sedda som en hel människa var viktigt för gruppen informanter. Bröstsjuksköterskor har en viktig stödjande roll för kvinnor med bröstcancer efter operationen. De kan samordna stöd i samtalsgrupper och hjälpa kvinnorna genom sjukdomstiden med regelbundna kontakter.},
 author    = {West, Sandra and Wikström, Helena},
 keyword   = {bröstcancer, efter operation, behov, kvinnor, stöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors behov av stöd efter operation av bröstcancer},
 year     = {2006},
}