Advanced

Stress och coping bland sjuksköterskor

Eriksson, Sofie and Jönsson, Elna (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Stress bland sjuksköterskor är ett känt och uppmärksammat problem. Återkommande eller varaktig stress kan leda till depression, utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar och mag- och tarmsjukdomar. Den strategi individen använder för att handskas med stress (coping) är av central betydelse. Vilken copingstrategi individen använder sig av ändras genom livet och beror på stressituationen. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig därav blir sjuksköterskans välbefinnande viktig för patientens omvårdnad. Arbetsrelaterad stress kan därför i förlängningen ha negativ inverkan på omvårdnaden. Syftet med studien var att genom litteraturstudie identifiera orsakerna till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor samt att identifiera vilka olika typer... (More)
Stress bland sjuksköterskor är ett känt och uppmärksammat problem. Återkommande eller varaktig stress kan leda till depression, utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar och mag- och tarmsjukdomar. Den strategi individen använder för att handskas med stress (coping) är av central betydelse. Vilken copingstrategi individen använder sig av ändras genom livet och beror på stressituationen. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig därav blir sjuksköterskans välbefinnande viktig för patientens omvårdnad. Arbetsrelaterad stress kan därför i förlängningen ha negativ inverkan på omvårdnaden. Syftet med studien var att genom litteraturstudie identifiera orsakerna till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor samt att identifiera vilka olika typer av copingstrategier som sjuksköterskorna använder. Resultatet visade att den vanligaste upplevda arbetsrelaterade stressfaktorn hos sjuksköterskor är stor arbetsbörda Andra stressfaktorer var arbete med patienter som dör och är döende, brist på stöd och engagemang från ledning och konflikt mellan vårdpersonal. Den vanligaste copingstrategin bland sjuksköterskor var problemlösande. Även stödsökande används i stor utsträckning. Resultatet stämmer överens med tidigare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Sofie and Jönsson, Elna
supervisor
organization
alternative title
Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskor, stress, coping, arbetsplats
language
Swedish
id
2529376
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529376,
 abstract   = {Stress bland sjuksköterskor är ett känt och uppmärksammat problem. Återkommande eller varaktig stress kan leda till depression, utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar och mag- och tarmsjukdomar. Den strategi individen använder för att handskas med stress (coping) är av central betydelse. Vilken copingstrategi individen använder sig av ändras genom livet och beror på stressituationen. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig därav blir sjuksköterskans välbefinnande viktig för patientens omvårdnad. Arbetsrelaterad stress kan därför i förlängningen ha negativ inverkan på omvårdnaden. Syftet med studien var att genom litteraturstudie identifiera orsakerna till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor samt att identifiera vilka olika typer av copingstrategier som sjuksköterskorna använder. Resultatet visade att den vanligaste upplevda arbetsrelaterade stressfaktorn hos sjuksköterskor är stor arbetsbörda Andra stressfaktorer var arbete med patienter som dör och är döende, brist på stöd och engagemang från ledning och konflikt mellan vårdpersonal. Den vanligaste copingstrategin bland sjuksköterskor var problemlösande. Även stödsökande används i stor utsträckning. Resultatet stämmer överens med tidigare studier.},
 author    = {Eriksson, Sofie and Jönsson, Elna},
 keyword   = {sjuksköterskor, stress, coping, arbetsplats},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress och coping bland sjuksköterskor},
 year     = {2006},
}