Advanced

Lungcancerpatienters upplevelser av fatigue

Larsson, Maria and Nilsson, Karin (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Lungcancer är en sjukdom som oftast ej kan botas och därför är det speciellt viktigt att så långt som möjligt lindra patientens symtom. Fatigue är ett symtom som ofta drabbar dessa patienter. Studiens syfte var att belysa lungcancerpatienters upplevelser av fatigue och inhämta mer kunskap om fatigue och dess problematik ur ett omvårdnadsperspektiv. Studien är en litteraturgranskning av åtta utvalda artiklar. I den integrerade analysen framkom kategorierna beskrivning av fatigue, fysiska konsekvenser, psykiska och sociala konsekvenser, copingstrategier samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder.Då fatigue var svårt att definiera skapade det problem för sjuksköterskan att kliniskt ingripa och mildra konsekvenserna av symtomet. Patienterna blev... (More)
Lungcancer är en sjukdom som oftast ej kan botas och därför är det speciellt viktigt att så långt som möjligt lindra patientens symtom. Fatigue är ett symtom som ofta drabbar dessa patienter. Studiens syfte var att belysa lungcancerpatienters upplevelser av fatigue och inhämta mer kunskap om fatigue och dess problematik ur ett omvårdnadsperspektiv. Studien är en litteraturgranskning av åtta utvalda artiklar. I den integrerade analysen framkom kategorierna beskrivning av fatigue, fysiska konsekvenser, psykiska och sociala konsekvenser, copingstrategier samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder.Då fatigue var svårt att definiera skapade det problem för sjuksköterskan att kliniskt ingripa och mildra konsekvenserna av symtomet. Patienterna blev kraftlösa, inaktiva, nedstämda, apatiska och socialt isolerade till följd av sin fatigue. De copingstrategier som användes visade sig ha dålig effekt. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att vara ett stöd för patienten samt informera och undervisa om fatigue. För att kunna ge en riktig god omvårdnad med ökad livskvalitet behövs emellertid mer kunskap inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Maria and Nilsson, Karin
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för lungcancerpatienter som drabbats av fatigueEn litteraturstudie/kandidatsuppsats.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fatigue, lung cancer, information, nursing/nurse specialist role, symptom, experience, quality of life, coping
language
Swedish
id
2529381
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529381,
 abstract   = {Lungcancer är en sjukdom som oftast ej kan botas och därför är det speciellt viktigt att så långt som möjligt lindra patientens symtom. Fatigue är ett symtom som ofta drabbar dessa patienter. Studiens syfte var att belysa lungcancerpatienters upplevelser av fatigue och inhämta mer kunskap om fatigue och dess problematik ur ett omvårdnadsperspektiv. Studien är en litteraturgranskning av åtta utvalda artiklar. I den integrerade analysen framkom kategorierna beskrivning av fatigue, fysiska konsekvenser, psykiska och sociala konsekvenser, copingstrategier samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder.Då fatigue var svårt att definiera skapade det problem för sjuksköterskan att kliniskt ingripa och mildra konsekvenserna av symtomet. Patienterna blev kraftlösa, inaktiva, nedstämda, apatiska och socialt isolerade till följd av sin fatigue. De copingstrategier som användes visade sig ha dålig effekt. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att vara ett stöd för patienten samt informera och undervisa om fatigue. För att kunna ge en riktig god omvårdnad med ökad livskvalitet behövs emellertid mer kunskap inom området.},
 author    = {Larsson, Maria and Nilsson, Karin},
 keyword   = {Fatigue, lung cancer, information, nursing/nurse specialist role, symptom, experience, quality of life, coping},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lungcancerpatienters upplevelser av fatigue},
 year     = {2006},
}