Advanced

Nyblivna mödrars behov av att få samtala om moderskap och nedstämdhet på barnavårdscentralen

Tóth, Katinka (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Att föda barn är en stor händelse men också stor omställning både fysiskt och psykiskt. Ungefär tre av fyra kvinnor upplever så kallad maternityblues, vilket innebär att de blir ledsna, tårögda några dagar efter förlossningen och 8-10 % av alla nyblivna mödrar utvecklar postnatal depression under barnets första levnadsår. Syftet med studien var att undersöka nyblivna mödrars behov av samtal med sjuksköterska på Barnavårdscentral med avseende på mammaroll och nedstämdhet. Tvåhundrafemtio frågeformulär med 16 frågor med slutna samt flersvarsalternativ delades ut på tio Barnavårdscentraler i en sydsvensk stad. Etthundranittionio mödrar besvarade frågorna. Etthundraelva (56 %) av dessa var förstföderskor, 88 (44 %) var omföderskor. Av studiens... (More)
Att föda barn är en stor händelse men också stor omställning både fysiskt och psykiskt. Ungefär tre av fyra kvinnor upplever så kallad maternityblues, vilket innebär att de blir ledsna, tårögda några dagar efter förlossningen och 8-10 % av alla nyblivna mödrar utvecklar postnatal depression under barnets första levnadsår. Syftet med studien var att undersöka nyblivna mödrars behov av samtal med sjuksköterska på Barnavårdscentral med avseende på mammaroll och nedstämdhet. Tvåhundrafemtio frågeformulär med 16 frågor med slutna samt flersvarsalternativ delades ut på tio Barnavårdscentraler i en sydsvensk stad. Etthundranittionio mödrar besvarade frågorna. Etthundraelva (56 %) av dessa var förstföderskor, 88 (44 %) var omföderskor. Av studiens resultat framkom att de flesta mödrar var nöjda med samtalen med sjuksköterskan, men av de mödrar som kände sig nedstämda tyckte endast hälften att de fick hjälp med sin situation. Etthundratre (52 %) av 199 mödrar hade behov av att prata om mammarollen. Sextiofem (34 %) mödrar upplevde nedstämdhet. Ungefär hälften (54 %) av dessa tyckte att de fick den hjälp de behövde på Barnavårdscentralen. Studiens konklusion var att nyblivna mödrar hade behov av att prata om moderskap och nedstämdhet påBarnavårdscentralen. Barnhälsovården behöver därför fler strategier samt samarbete med Mödra- och Hälsovårdspersonal för att förebygga och upptäcka tidiga tecken på nedstämdhet och hjälpa så att dessa mammor inte utvecklar Postnatal Depression. Exempel på förebyggande insatser är samtal om moderskap - mammaroll och nedstämdhet, samt screening av alla mödrar med hjälp av Edinburgh Postnatal Depression Scale inbyggt i programmet på varje Barnavårdscentral. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tóth, Katinka
supervisor
organization
alternative title
Enkätstudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
postnatal depression, nedstämdhet, mor- barn anknytning, nybliven mor, moderskap, behov
language
Swedish
id
2529420
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529420,
 abstract   = {Att föda barn är en stor händelse men också stor omställning både fysiskt och psykiskt. Ungefär tre av fyra kvinnor upplever så kallad maternityblues, vilket innebär att de blir ledsna, tårögda några dagar efter förlossningen och 8-10 % av alla nyblivna mödrar utvecklar postnatal depression under barnets första levnadsår. Syftet med studien var att undersöka nyblivna mödrars behov av samtal med sjuksköterska på Barnavårdscentral med avseende på mammaroll och nedstämdhet. Tvåhundrafemtio frågeformulär med 16 frågor med slutna samt flersvarsalternativ delades ut på tio Barnavårdscentraler i en sydsvensk stad. Etthundranittionio mödrar besvarade frågorna. Etthundraelva (56 %) av dessa var förstföderskor, 88 (44 %) var omföderskor. Av studiens resultat framkom att de flesta mödrar var nöjda med samtalen med sjuksköterskan, men av de mödrar som kände sig nedstämda tyckte endast hälften att de fick hjälp med sin situation. Etthundratre (52 %) av 199 mödrar hade behov av att prata om mammarollen. Sextiofem (34 %) mödrar upplevde nedstämdhet. Ungefär hälften (54 %) av dessa tyckte att de fick den hjälp de behövde på Barnavårdscentralen. Studiens konklusion var att nyblivna mödrar hade behov av att prata om moderskap och nedstämdhet påBarnavårdscentralen. Barnhälsovården behöver därför fler strategier samt samarbete med Mödra- och Hälsovårdspersonal för att förebygga och upptäcka tidiga tecken på nedstämdhet och hjälpa så att dessa mammor inte utvecklar Postnatal Depression. Exempel på förebyggande insatser är samtal om moderskap - mammaroll och nedstämdhet, samt screening av alla mödrar med hjälp av Edinburgh Postnatal Depression Scale inbyggt i programmet på varje Barnavårdscentral.},
 author    = {Tóth, Katinka},
 keyword   = {postnatal depression, nedstämdhet, mor- barn anknytning, nybliven mor, moderskap, behov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyblivna mödrars behov av att få samtala om moderskap och nedstämdhet på barnavårdscentralen},
 year     = {2006},
}