Advanced

Sjuksköterskans upplevelser av hinder och möjligheter för att smärtlindra patienter med cancersmärta

Höjing, Björn and Nord, Sofie (2007)
Department of Health Sciences
Abstract
Varje år insjuknar strax över 50 000 människor i cancer. Många upplever problem med smärta, framförallt patienter med avancerad cancer. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att identifiera patientens smärta och erbjuda en fullgod smärtlindring. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans inställning till att smärtlindra svår cancersmärta. Intervjuer genomfördes med 10 sjuksköterskor som arbetade på medicinavdelningar där patienter med olika cancerdiagnoser behandlades. I studien framkom att sjuksköterskan ansåg att en välfungerande kommunikation mellan såväl sjuksköterska och patient som sjuksköterska och läkare var ett av de viktigaste redskapen för att kunna smärtlindra patienten så bra som möjligt. Vidare framkom att det... (More)
Varje år insjuknar strax över 50 000 människor i cancer. Många upplever problem med smärta, framförallt patienter med avancerad cancer. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att identifiera patientens smärta och erbjuda en fullgod smärtlindring. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans inställning till att smärtlindra svår cancersmärta. Intervjuer genomfördes med 10 sjuksköterskor som arbetade på medicinavdelningar där patienter med olika cancerdiagnoser behandlades. I studien framkom att sjuksköterskan ansåg att en välfungerande kommunikation mellan såväl sjuksköterska och patient som sjuksköterska och läkare var ett av de viktigaste redskapen för att kunna smärtlindra patienten så bra som möjligt. Vidare framkom att det var viktigt att vara medveten om de hinder som kan uppkomma och som försvårar en adekvat smärtlindring. Sjuksköterskorna ansåg att de besatt stor kunskap och erfarenhet inom området vilket gjorde att de kunde erbjuda patienten en bra omvårdnad/smärtlindring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjing, Björn and Nord, Sofie
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnad, smärta, cancer, hinder, brister, smärtlindring
language
Swedish
id
2529542
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529542,
 abstract   = {Varje år insjuknar strax över 50 000 människor i cancer. Många upplever problem med smärta, framförallt patienter med avancerad cancer. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att identifiera patientens smärta och erbjuda en fullgod smärtlindring. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans inställning till att smärtlindra svår cancersmärta. Intervjuer genomfördes med 10 sjuksköterskor som arbetade på medicinavdelningar där patienter med olika cancerdiagnoser behandlades. I studien framkom att sjuksköterskan ansåg att en välfungerande kommunikation mellan såväl sjuksköterska och patient som sjuksköterska och läkare var ett av de viktigaste redskapen för att kunna smärtlindra patienten så bra som möjligt. Vidare framkom att det var viktigt att vara medveten om de hinder som kan uppkomma och som försvårar en adekvat smärtlindring. Sjuksköterskorna ansåg att de besatt stor kunskap och erfarenhet inom området vilket gjorde att de kunde erbjuda patienten en bra omvårdnad/smärtlindring.},
 author    = {Höjing, Björn and Nord, Sofie},
 keyword   = {omvårdnad, smärta, cancer, hinder, brister, smärtlindring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans upplevelser av hinder och möjligheter för att smärtlindra patienter med cancersmärta},
 year     = {2007},
}