Advanced

Föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad i samband med dagkirurgiskt ingrepp

Johansson, Anna and Tibell, Lena (2007)
Department of Health Sciences
Abstract
Flertalet föräldrar och barn som tidigare vårdades en längre tid på sjukhus har idag ersatts av kortare vårdtider. Detta innebär en reducering av tiden för separation från hem och familj. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp. Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med telefonintervjuer med tio föräldrar. Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Studien resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldrars upplevelse av väntetiden, föräldrars upplevelse av miljön, föräldrars upplevelse av bemötande och föräldrars upplevelse av föräldramedverkan. Alla huvudkategorierna har två till tre... (More)
Flertalet föräldrar och barn som tidigare vårdades en längre tid på sjukhus har idag ersatts av kortare vårdtider. Detta innebär en reducering av tiden för separation från hem och familj. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp. Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med telefonintervjuer med tio föräldrar. Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Studien resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldrars upplevelse av väntetiden, föräldrars upplevelse av miljön, föräldrars upplevelse av bemötande och föräldrars upplevelse av föräldramedverkan. Alla huvudkategorierna har två till tre underkategorier. Resultatet visar att föräldrarna till stor del hade positiva upplevelser, men upplevde väntetiden på operationsdagen som svår att hantera. Vårdpersonalen ansågs ha en positiv attityd och upplevdes kompetenta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Anna and Tibell, Lena
supervisor
organization
alternative title
Empirisk studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, dagkirurgi, föräldrar, upplevelser
language
Swedish
id
2529551
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529551,
 abstract   = {Flertalet föräldrar och barn som tidigare vårdades en längre tid på sjukhus har idag ersatts av kortare vårdtider. Detta innebär en reducering av tiden för separation från hem och familj. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp. Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med telefonintervjuer med tio föräldrar. Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Studien resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldrars upplevelse av väntetiden, föräldrars upplevelse av miljön, föräldrars upplevelse av bemötande och föräldrars upplevelse av föräldramedverkan. Alla huvudkategorierna har två till tre underkategorier. Resultatet visar att föräldrarna till stor del hade positiva upplevelser, men upplevde väntetiden på operationsdagen som svår att hantera. Vårdpersonalen ansågs ha en positiv attityd och upplevdes kompetenta.},
 author    = {Johansson, Anna and Tibell, Lena},
 keyword   = {barn, dagkirurgi, föräldrar, upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad i samband med dagkirurgiskt ingrepp},
 year     = {2007},
}