Advanced

Trygga barn inför operation - hur kan sjuksköterskan påverka?

Enstedt, Catrin and Harvyl, Martin (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Att förbereda barn inför operation kan vara avgörande för hur barnen mår postoperativt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring pre- och postoperativa förberedelser inom barnsjukvård. Kvalitativa intervjuer med semi-strukturerade frågor genomfördes och bearbetades med innehållsanalys. Resultatet av studien visade att det var av stor betydelse att sjuksköterskan lade ner tid på förberedelser för att barnen skulle känna sig trygga inför operation. Begreppet lek användes mindre av sjuksköterskorna än vad som förväntades men ansågs ändå vara av stor betydelse för barnen. Föräldrarnas medverkan vid förberedelserna belystes också och här sågs kulturella skillnader. Flertalet... (More)
Att förbereda barn inför operation kan vara avgörande för hur barnen mår postoperativt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring pre- och postoperativa förberedelser inom barnsjukvård. Kvalitativa intervjuer med semi-strukturerade frågor genomfördes och bearbetades med innehållsanalys. Resultatet av studien visade att det var av stor betydelse att sjuksköterskan lade ner tid på förberedelser för att barnen skulle känna sig trygga inför operation. Begreppet lek användes mindre av sjuksköterskorna än vad som förväntades men ansågs ändå vara av stor betydelse för barnen. Föräldrarnas medverkan vid förberedelserna belystes också och här sågs kulturella skillnader. Flertalet sjuksköterskor talade om att barnsjukvård borde vara obligatoriskt inom sjuksköterskeprogrammet för att få ökad förståelse för vikten av information och bemötande även inom vuxenvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enstedt, Catrin and Harvyl, Martin
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trygghet, bemötande, information, föräldrarnas roll, lekens betydelse
language
Swedish
id
2529840
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529840,
 abstract   = {Att förbereda barn inför operation kan vara avgörande för hur barnen mår postoperativt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring pre- och postoperativa förberedelser inom barnsjukvård. Kvalitativa intervjuer med semi-strukturerade frågor genomfördes och bearbetades med innehållsanalys. Resultatet av studien visade att det var av stor betydelse att sjuksköterskan lade ner tid på förberedelser för att barnen skulle känna sig trygga inför operation. Begreppet lek användes mindre av sjuksköterskorna än vad som förväntades men ansågs ändå vara av stor betydelse för barnen. Föräldrarnas medverkan vid förberedelserna belystes också och här sågs kulturella skillnader. Flertalet sjuksköterskor talade om att barnsjukvård borde vara obligatoriskt inom sjuksköterskeprogrammet för att få ökad förståelse för vikten av information och bemötande även inom vuxenvården.},
 author    = {Enstedt, Catrin and Harvyl, Martin},
 keyword   = {trygghet, bemötande, information, föräldrarnas roll, lekens betydelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trygga barn inför operation - hur kan sjuksköterskan påverka?},
 year     = {2008},
}