Advanced

Postoperativ smärta

Örberg, Jonas and Posse Boquist, Fredrika (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Postoperativ smärtlindring är trots framsteg inom området långt ifrån optimal. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i smärtarbetet på postoperativa avdelningar då både bedömning, läkemedelsadministrering, uppföljning och dokumentation av smärtbehandlingen ingår i arbetsuppgifterna. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera hinder för fullgod smärtlindring. De områden som har identifierats är information/kunskap, smärtskattning/dokumentation, förväntningar/attityder och organisation/utbildning. Dessa områden innehåller specifika hinder för fullgod smärtlindring, angivna av både vårdgivare och vårdtagare. För att patienten skall uppleva vården som meningsfull måste sjuksköterskan skapa förutsättningar för detta genom att... (More)
Postoperativ smärtlindring är trots framsteg inom området långt ifrån optimal. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i smärtarbetet på postoperativa avdelningar då både bedömning, läkemedelsadministrering, uppföljning och dokumentation av smärtbehandlingen ingår i arbetsuppgifterna. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera hinder för fullgod smärtlindring. De områden som har identifierats är information/kunskap, smärtskattning/dokumentation, förväntningar/attityder och organisation/utbildning. Dessa områden innehåller specifika hinder för fullgod smärtlindring, angivna av både vårdgivare och vårdtagare. För att patienten skall uppleva vården som meningsfull måste sjuksköterskan skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla adekvat och begriplig information om smärta och smärtlindring. I litteraturstudien har ett antal hinder för fullgod smärtlindring identifierats. Det fanns hinder som gick att härleda till sjuksköterskans brist på kompetens inom olika områden. Likväl identifierades hinder som utgjordes av organisatoriska faktorer. Genom att identifiera och sammanställa hinder har vi tagit ett steg på vägen i riktning mot fullgod smärtlindring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Örberg, Jonas and Posse Boquist, Fredrika
supervisor
organization
alternative title
Hinder för fullgod smärtlindring.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
postoperativ smärta, smärtlindring, smärtskattning, behandling, sjuksköterskor, omvårdnad
language
Swedish
id
2529860
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529860,
 abstract   = {Postoperativ smärtlindring är trots framsteg inom området långt ifrån optimal. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i smärtarbetet på postoperativa avdelningar då både bedömning, läkemedelsadministrering, uppföljning och dokumentation av smärtbehandlingen ingår i arbetsuppgifterna. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera hinder för fullgod smärtlindring. De områden som har identifierats är information/kunskap, smärtskattning/dokumentation, förväntningar/attityder och organisation/utbildning. Dessa områden innehåller specifika hinder för fullgod smärtlindring, angivna av både vårdgivare och vårdtagare. För att patienten skall uppleva vården som meningsfull måste sjuksköterskan skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla adekvat och begriplig information om smärta och smärtlindring. I litteraturstudien har ett antal hinder för fullgod smärtlindring identifierats. Det fanns hinder som gick att härleda till sjuksköterskans brist på kompetens inom olika områden. Likväl identifierades hinder som utgjordes av organisatoriska faktorer. Genom att identifiera och sammanställa hinder har vi tagit ett steg på vägen i riktning mot fullgod smärtlindring.},
 author    = {Örberg, Jonas and Posse Boquist, Fredrika},
 keyword   = {postoperativ smärta, smärtlindring, smärtskattning, behandling, sjuksköterskor, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postoperativ smärta},
 year     = {2008},
}