Advanced

Betydelsen av amning för uppkomsten av atopiskt eksem

Engquist, Matilda and Karlsson, Anna (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Atopiskt eksem yttrar sig som hudförändringar och debuterar oftast i spädbarnsåldern. Barn med atopiskt eksem har en ökad benägenhet att utveckla astma och/eller hösnuva. Bröstmjölkens inverkan på utveckling av atopiska sjukdomar är en kontroversiell fråga då forskningsresultaten ej är enstämmiga. Syftet med litteraturstudien var att undersöka betydelsen av amning för uppkomsten av atopiskt eksem hos barn. I litteraturstudien granskades och analyserades 10 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att hälften av artiklarna kunde styrka att enbart amning hade en preventiv effekt på uppkomsten av atopiskt eksem. Hereditet för allergi och/eller atopiska sjukdomar kopplades samman med en ökad risk för uppkomst av atopiskt eksem om barnet... (More)
Atopiskt eksem yttrar sig som hudförändringar och debuterar oftast i spädbarnsåldern. Barn med atopiskt eksem har en ökad benägenhet att utveckla astma och/eller hösnuva. Bröstmjölkens inverkan på utveckling av atopiska sjukdomar är en kontroversiell fråga då forskningsresultaten ej är enstämmiga. Syftet med litteraturstudien var att undersöka betydelsen av amning för uppkomsten av atopiskt eksem hos barn. I litteraturstudien granskades och analyserades 10 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att hälften av artiklarna kunde styrka att enbart amning hade en preventiv effekt på uppkomsten av atopiskt eksem. Hereditet för allergi och/eller atopiska sjukdomar kopplades samman med en ökad risk för uppkomst av atopiskt eksem om barnet blev ammat. Samband mellan ökad amningslängd och atopiskt eksem kunde identifieras. Sjuksköterskan har en skyldighet att kritiskt granska den information som finns tillgänglig så att den överensstämmer med aktuell forskning. Detta är en förutsättning för att patienten ska kunna erhålla en god och säker vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engquist, Matilda and Karlsson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
atopiskt eksem, amning, amningslängd, hereditet
language
Swedish
id
2529890
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529890,
 abstract   = {Atopiskt eksem yttrar sig som hudförändringar och debuterar oftast i spädbarnsåldern. Barn med atopiskt eksem har en ökad benägenhet att utveckla astma och/eller hösnuva. Bröstmjölkens inverkan på utveckling av atopiska sjukdomar är en kontroversiell fråga då forskningsresultaten ej är enstämmiga. Syftet med litteraturstudien var att undersöka betydelsen av amning för uppkomsten av atopiskt eksem hos barn. I litteraturstudien granskades och analyserades 10 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att hälften av artiklarna kunde styrka att enbart amning hade en preventiv effekt på uppkomsten av atopiskt eksem. Hereditet för allergi och/eller atopiska sjukdomar kopplades samman med en ökad risk för uppkomst av atopiskt eksem om barnet blev ammat. Samband mellan ökad amningslängd och atopiskt eksem kunde identifieras. Sjuksköterskan har en skyldighet att kritiskt granska den information som finns tillgänglig så att den överensstämmer med aktuell forskning. Detta är en förutsättning för att patienten ska kunna erhålla en god och säker vård.},
 author    = {Engquist, Matilda and Karlsson, Anna},
 keyword   = {atopiskt eksem, amning, amningslängd, hereditet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av amning för uppkomsten av atopiskt eksem},
 year     = {2008},
}