Advanced

Smärta och stress hos prematura barn

Friberg, Charlotte and Göransson, Gudrun (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Ett prematurt barn inte är färdigutvecklat och är mycket känsligare för smärta och stress än ett fullgånget barn. Smärta och stress kan påverka barnets fortsatta utveckling. Prematura barn på neonatalavdelning utsätts ofta för stressfulla och smärtsamma procedurer som t.ex. provtagningar eller röntgenundersökningar. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur smärta och stress yttrar sig hos prematura barn samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att minska smärta och stress. Åtta artiklar valdes ut genom en litteratursökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Granskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av en granskningsmall och resultatet redovisades integrerat och i en matris. Resultatet visade att vissa fysiologiska... (More)
Ett prematurt barn inte är färdigutvecklat och är mycket känsligare för smärta och stress än ett fullgånget barn. Smärta och stress kan påverka barnets fortsatta utveckling. Prematura barn på neonatalavdelning utsätts ofta för stressfulla och smärtsamma procedurer som t.ex. provtagningar eller röntgenundersökningar. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur smärta och stress yttrar sig hos prematura barn samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att minska smärta och stress. Åtta artiklar valdes ut genom en litteratursökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Granskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av en granskningsmall och resultatet redovisades integrerat och i en matris. Resultatet visade att vissa fysiologiska parametrar och barnets beteende kan användas för att identifiera stress. Resultatet visade även att ljud, ljus och beröring är faktorer som kan orsaka smärta och stress. Genom att reducera dessa faktorer blir barnet mindre stressat. För att kunna reducera smärta och stress måste röntgensjuksköterskan kunna identifiera dessa två fenomen. Många åtgärder kan vidtas genom ändrade rutiner vid röntgenundersökningar av det prematura barnet vilket ger mindre smärta och stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Charlotte and Göransson, Gudrun
supervisor
organization
alternative title
Reducering, identifiering och omvårdnadsåtgärder relevanta vid röntgenundersökningar.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prematurt barn, smärta, stress, röntgenundersökning, omvårdnadsåtgärder
language
Swedish
id
2529911
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529911,
 abstract   = {Ett prematurt barn inte är färdigutvecklat och är mycket känsligare för smärta och stress än ett fullgånget barn. Smärta och stress kan påverka barnets fortsatta utveckling. Prematura barn på neonatalavdelning utsätts ofta för stressfulla och smärtsamma procedurer som t.ex. provtagningar eller röntgenundersökningar. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur smärta och stress yttrar sig hos prematura barn samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att minska smärta och stress. Åtta artiklar valdes ut genom en litteratursökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Granskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av en granskningsmall och resultatet redovisades integrerat och i en matris. Resultatet visade att vissa fysiologiska parametrar och barnets beteende kan användas för att identifiera stress. Resultatet visade även att ljud, ljus och beröring är faktorer som kan orsaka smärta och stress. Genom att reducera dessa faktorer blir barnet mindre stressat. För att kunna reducera smärta och stress måste röntgensjuksköterskan kunna identifiera dessa två fenomen. Många åtgärder kan vidtas genom ändrade rutiner vid röntgenundersökningar av det prematura barnet vilket ger mindre smärta och stress.},
 author    = {Friberg, Charlotte and Göransson, Gudrun},
 keyword   = {prematurt barn, smärta, stress, röntgenundersökning, omvårdnadsåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärta och stress hos prematura barn},
 year     = {2008},
}