Advanced

Albinsjuksköterskans omvårdnadsåtgärder på akutmottagningen

Henriksson, Elin and Johansson, Pernilla (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Långa väntetider på akutmottagningen kan öka risken för komplikationer såsom förvirring, fall, intorkning och trycksår. Omhändertagandet på akutmottagningar är ofta inte anpassat för den äldre patienten. Syftet var att undersöka Albinsjuksköterskors prevention av fall och trycksår samt bedömning och behandling av smärta, vid omhändertagande av äldre på Akutmottagningen i Lund. En observationsstudie genomfördes där fyra Albinsjuksköterskor observerades i sitt arbete med 30 patienter. Resultatet visade att bedömningar av risk för fall och trycksår samt smärta gjordes i de flesta fall men bedömningsinstrument användes ej. Preventiva åtgärder avseende fall och trycksår utfördes i hög grad. Smärta behandlades endast i ett fåtal fall. De... (More)
Långa väntetider på akutmottagningen kan öka risken för komplikationer såsom förvirring, fall, intorkning och trycksår. Omhändertagandet på akutmottagningar är ofta inte anpassat för den äldre patienten. Syftet var att undersöka Albinsjuksköterskors prevention av fall och trycksår samt bedömning och behandling av smärta, vid omhändertagande av äldre på Akutmottagningen i Lund. En observationsstudie genomfördes där fyra Albinsjuksköterskor observerades i sitt arbete med 30 patienter. Resultatet visade att bedömningar av risk för fall och trycksår samt smärta gjordes i de flesta fall men bedömningsinstrument användes ej. Preventiva åtgärder avseende fall och trycksår utfördes i hög grad. Smärta behandlades endast i ett fåtal fall. De omvårdnadsåtgärder som Albinsjuksköterskan utför har en positiv inverkan på vårdkvaliteten för äldre patienter, men införande av bedömningsinstrument och utökad trycksårsprevention skulle utveckla vården av den äldre patienten på akutmottagningen ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Elin and Johansson, Pernilla
supervisor
organization
alternative title
Fall- och trycksårsprevention samt smärtbehandling.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äldre, multisjuklighet, akutmottagning, sjuksköterska, omvådrdnadsåtgärder
language
Swedish
id
2529916
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529916,
 abstract   = {Långa väntetider på akutmottagningen kan öka risken för komplikationer såsom förvirring, fall, intorkning och trycksår. Omhändertagandet på akutmottagningar är ofta inte anpassat för den äldre patienten. Syftet var att undersöka Albinsjuksköterskors prevention av fall och trycksår samt bedömning och behandling av smärta, vid omhändertagande av äldre på Akutmottagningen i Lund. En observationsstudie genomfördes där fyra Albinsjuksköterskor observerades i sitt arbete med 30 patienter. Resultatet visade att bedömningar av risk för fall och trycksår samt smärta gjordes i de flesta fall men bedömningsinstrument användes ej. Preventiva åtgärder avseende fall och trycksår utfördes i hög grad. Smärta behandlades endast i ett fåtal fall. De omvårdnadsåtgärder som Albinsjuksköterskan utför har en positiv inverkan på vårdkvaliteten för äldre patienter, men införande av bedömningsinstrument och utökad trycksårsprevention skulle utveckla vården av den äldre patienten på akutmottagningen ytterligare.},
 author    = {Henriksson, Elin and Johansson, Pernilla},
 keyword   = {äldre, multisjuklighet, akutmottagning, sjuksköterska, omvådrdnadsåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Albinsjuksköterskans omvårdnadsåtgärder på akutmottagningen},
 year     = {2008},
}