Advanced

Sambandet mellan nefrogen systemisk fibros och gadoliniumkontrastmedel

Carlsson, Catarina and Stråhle, Miranda (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Nefrogen Systemisk Fibros (NSF) är en sjukdom som började diskuteras i litteraturen tidigt på 2000-talet. Sedan dess har orsaken till NSF undersökts. Syftet var att undersöka sambandet mellan NSF och gadoliniumkontrastmedel. Vidare var syftet att undersöka vilka riskfaktorer sjukvårdspersonalen ska uppmärksamma, när symtomdebuten kan förväntas visa sig samt vilka preventiva åtgärder som bör vidtas för att reducera risken att utveckla NSF. I litteraturstudien granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar. Studien visade att det finns ett samband mellan utvecklandet av NSF och exponering för gadoliniumkontrast. Alla patienter som utvecklade NSF hade sedan tidigare en kronisk njursjukdom, vilket visade sig vara den största... (More)
Nefrogen Systemisk Fibros (NSF) är en sjukdom som började diskuteras i litteraturen tidigt på 2000-talet. Sedan dess har orsaken till NSF undersökts. Syftet var att undersöka sambandet mellan NSF och gadoliniumkontrastmedel. Vidare var syftet att undersöka vilka riskfaktorer sjukvårdspersonalen ska uppmärksamma, när symtomdebuten kan förväntas visa sig samt vilka preventiva åtgärder som bör vidtas för att reducera risken att utveckla NSF. I litteraturstudien granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar. Studien visade att det finns ett samband mellan utvecklandet av NSF och exponering för gadoliniumkontrast. Alla patienter som utvecklade NSF hade sedan tidigare en kronisk njursjukdom, vilket visade sig vara den största riskfaktorn. Tidiga symtom som sjukvårdspersonal bör vara observant på var smärta, svullnad och ödem, dessa uppkom inom 14 veckor efter gadoliniumexponering. Några preventiva insatser framkom inte i de valda artiklarna. Däremot diskuterades att försiktighet bör vidtas vid gadoliniumadministration på njursjuka patienter och andra alternativa undersökningsmetoder bör övervägas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Catarina and Stråhle, Miranda
supervisor
organization
alternative title
riskfaktorer, symtomdebut och prevention
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gadolinium, kontrastmedel, nefrogen systemisk fibros, prevention, riskfaktorer, symtom, symtomdebut
language
Swedish
id
2529936
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529936,
 abstract   = {Nefrogen Systemisk Fibros (NSF) är en sjukdom som började diskuteras i litteraturen tidigt på 2000-talet. Sedan dess har orsaken till NSF undersökts. Syftet var att undersöka sambandet mellan NSF och gadoliniumkontrastmedel. Vidare var syftet att undersöka vilka riskfaktorer sjukvårdspersonalen ska uppmärksamma, när symtomdebuten kan förväntas visa sig samt vilka preventiva åtgärder som bör vidtas för att reducera risken att utveckla NSF. I litteraturstudien granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar. Studien visade att det finns ett samband mellan utvecklandet av NSF och exponering för gadoliniumkontrast. Alla patienter som utvecklade NSF hade sedan tidigare en kronisk njursjukdom, vilket visade sig vara den största riskfaktorn. Tidiga symtom som sjukvårdspersonal bör vara observant på var smärta, svullnad och ödem, dessa uppkom inom 14 veckor efter gadoliniumexponering. Några preventiva insatser framkom inte i de valda artiklarna. Däremot diskuterades att försiktighet bör vidtas vid gadoliniumadministration på njursjuka patienter och andra alternativa undersökningsmetoder bör övervägas.},
 author    = {Carlsson, Catarina and Stråhle, Miranda},
 keyword   = {gadolinium, kontrastmedel, nefrogen systemisk fibros, prevention, riskfaktorer, symtom, symtomdebut},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan nefrogen systemisk fibros och gadoliniumkontrastmedel},
 year     = {2008},
}