Advanced

Delegeringsförfarandet

Christrup, Cecilia (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Hälso- och sjukvård är en av samhällets viktigaste verksamheter och delegering av arbetsuppgifter är en väsentlig del inom denna. Kravet på att yrkeskategorier kan samarbeta för bättre och mer ekonomisk vård blir allt väsentligare inom samhället. Syftet med denna litteraturstudie är att studera vårdpersonalens uppfattningar kring delegering av arbetsuppgifter inom sjukvården. I litteraturstudien analyserades åtta vetenskapliga artiklar enligt Malteruds analysmetod. Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av Willman & Stolz bedömningsmallar. Resultatet av studien visade att brister fanns i undersköterskors teoretiska och praktiska kunskap inom delegerade uppgifter. Det framkom även att undersköterskor i vissa fall känner sig osäkra när de... (More)
Hälso- och sjukvård är en av samhällets viktigaste verksamheter och delegering av arbetsuppgifter är en väsentlig del inom denna. Kravet på att yrkeskategorier kan samarbeta för bättre och mer ekonomisk vård blir allt väsentligare inom samhället. Syftet med denna litteraturstudie är att studera vårdpersonalens uppfattningar kring delegering av arbetsuppgifter inom sjukvården. I litteraturstudien analyserades åtta vetenskapliga artiklar enligt Malteruds analysmetod. Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av Willman & Stolz bedömningsmallar. Resultatet av studien visade att brister fanns i undersköterskors teoretiska och praktiska kunskap inom delegerade uppgifter. Det framkom även att undersköterskor i vissa fall känner sig osäkra när de utför en uppgift. Resultatet visade också att vårdpersonal ser olika på ansvaret för delegerade uppgifter. Även synen på vad som ingår i de olika yrkeskategoriernas roller skiljer sig mellan personalen. Det är viktigt att vårdpersonalen på bästa sätt kan samverka för att patienten ska få en god och säker vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christrup, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie kring vårdpersonalens uppfattningar om delegering av arbetsuppgifter inom sjukvården.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
litteraturstudie, delegeringsförfarandet, sjuksköterska, vårdpersonal, vårdpersonalens uppfattning, omvårdnad
language
Swedish
id
2529957
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529957,
 abstract   = {Hälso- och sjukvård är en av samhällets viktigaste verksamheter och delegering av arbetsuppgifter är en väsentlig del inom denna. Kravet på att yrkeskategorier kan samarbeta för bättre och mer ekonomisk vård blir allt väsentligare inom samhället. Syftet med denna litteraturstudie är att studera vårdpersonalens uppfattningar kring delegering av arbetsuppgifter inom sjukvården. I litteraturstudien analyserades åtta vetenskapliga artiklar enligt Malteruds analysmetod. Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av Willman & Stolz bedömningsmallar. Resultatet av studien visade att brister fanns i undersköterskors teoretiska och praktiska kunskap inom delegerade uppgifter. Det framkom även att undersköterskor i vissa fall känner sig osäkra när de utför en uppgift. Resultatet visade också att vårdpersonal ser olika på ansvaret för delegerade uppgifter. Även synen på vad som ingår i de olika yrkeskategoriernas roller skiljer sig mellan personalen. Det är viktigt att vårdpersonalen på bästa sätt kan samverka för att patienten ska få en god och säker vård.},
 author    = {Christrup, Cecilia},
 keyword   = {litteraturstudie, delegeringsförfarandet, sjuksköterska, vårdpersonal, vårdpersonalens uppfattning, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delegeringsförfarandet},
 year     = {2008},
}