Advanced

Sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring stick- och skärskador i det dagliga omvårdnadsarbetet

Metzner, Liza and Pettersson, Anna (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Tillbud med stickande och skärande material inträffar ofta trots att väl utarbetade rutiner och säkerhetsmaterial finns för att undvika det. Förutom oro och ångest hos den drabbade kan tillbud även leda till att blodsmitta sprids. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring stick- och skärskador. Vidare var syftet att belysa riskfaktorer för tillbud med stickande och skärande material i det dagliga omvårdnadsarbetet. För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer med nio sjuksköterskor. Studien visade att tillbud med stickande och skärande material var vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Vidare framkom att de inte upplevde någon markant oro eller ångest på... (More)
Tillbud med stickande och skärande material inträffar ofta trots att väl utarbetade rutiner och säkerhetsmaterial finns för att undvika det. Förutom oro och ångest hos den drabbade kan tillbud även leda till att blodsmitta sprids. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring stick- och skärskador. Vidare var syftet att belysa riskfaktorer för tillbud med stickande och skärande material i det dagliga omvårdnadsarbetet. För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer med nio sjuksköterskor. Studien visade att tillbud med stickande och skärande material var vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Vidare framkom att de inte upplevde någon markant oro eller ångest på grund av detta. De största riskfaktorerna för att tillbud ska inträffa i omvårdnadsarbetet visade sig vara att sjuksköterskorna tenderade att i vissa situationer inte följa säkerhetsrutinerna, använde sig av arbetsmaterial utan stickskydd samt arbetade i en stressfylld miljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Metzner, Liza and Pettersson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stick och skärskador, tillbud, sjuksköterska, arbetsmaterial, arbetsmiljö
language
Swedish
id
2529961
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2529961,
 abstract   = {Tillbud med stickande och skärande material inträffar ofta trots att väl utarbetade rutiner och säkerhetsmaterial finns för att undvika det. Förutom oro och ångest hos den drabbade kan tillbud även leda till att blodsmitta sprids. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring stick- och skärskador. Vidare var syftet att belysa riskfaktorer för tillbud med stickande och skärande material i det dagliga omvårdnadsarbetet. För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer med nio sjuksköterskor. Studien visade att tillbud med stickande och skärande material var vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Vidare framkom att de inte upplevde någon markant oro eller ångest på grund av detta. De största riskfaktorerna för att tillbud ska inträffa i omvårdnadsarbetet visade sig vara att sjuksköterskorna tenderade att i vissa situationer inte följa säkerhetsrutinerna, använde sig av arbetsmaterial utan stickskydd samt arbetade i en stressfylld miljö.},
 author    = {Metzner, Liza and Pettersson, Anna},
 keyword   = {stick och skärskador, tillbud, sjuksköterska, arbetsmaterial, arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans erfarenheter av och tankar kring stick- och skärskador i det dagliga omvårdnadsarbetet},
 year     = {2008},
}