Advanced

Patienters internetanvändning och hur detta påverkar relationen mellan dem och hälso- och sjukvårdspersonalen

Svensson, Ylva and Tykesson, Margareta (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienter som söker sig till hälso- och sjukvården ska ses ur ett helhetsperspektiv och ges möjlighet till samverkan med hälso- och sjukvårdspersonalen samt att ta tillvara de egna resurserna. När patienter kommer till hälso- och sjukvården idag kan de själva ha sökt hälso- och sjukvårdsinformation på Internet. Detta kan påverka relationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet var att belysa patienters användning av Internet för att söka hälsoinformation och hur Internetanvändningen påverkar relationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen avseende informationsutbyte. Metoden var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar granskades och en integrerad analys gjordes. Resultatet visade att Internet... (More)
Patienter som söker sig till hälso- och sjukvården ska ses ur ett helhetsperspektiv och ges möjlighet till samverkan med hälso- och sjukvårdspersonalen samt att ta tillvara de egna resurserna. När patienter kommer till hälso- och sjukvården idag kan de själva ha sökt hälso- och sjukvårdsinformation på Internet. Detta kan påverka relationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet var att belysa patienters användning av Internet för att söka hälsoinformation och hur Internetanvändningen påverkar relationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen avseende informationsutbyte. Metoden var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar granskades och en integrerad analys gjordes. Resultatet visade att Internet var en stor källa när det gällde att söka hälso- och sjukvårdsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att de fick en vägledande roll att hjälpa patienterna att finna trovärdiga Internetsidor. Relationen blev mer jämställd och både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal upplevde att patienterna blev mer delaktiga i sin vård och behandling genom att de själva hade sökt information på Internet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Ylva and Tykesson, Margareta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
information, Internet, patient, hälso- och sjukvårdspersonal, påverkan
language
Swedish
id
2529975
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2529975,
 abstract   = {Patienter som söker sig till hälso- och sjukvården ska ses ur ett helhetsperspektiv och ges möjlighet till samverkan med hälso- och sjukvårdspersonalen samt att ta tillvara de egna resurserna. När patienter kommer till hälso- och sjukvården idag kan de själva ha sökt hälso- och sjukvårdsinformation på Internet. Detta kan påverka relationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet var att belysa patienters användning av Internet för att söka hälsoinformation och hur Internetanvändningen påverkar relationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen avseende informationsutbyte. Metoden var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar granskades och en integrerad analys gjordes. Resultatet visade att Internet var en stor källa när det gällde att söka hälso- och sjukvårdsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att de fick en vägledande roll att hjälpa patienterna att finna trovärdiga Internetsidor. Relationen blev mer jämställd och både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal upplevde att patienterna blev mer delaktiga i sin vård och behandling genom att de själva hade sökt information på Internet.},
 author    = {Svensson, Ylva and Tykesson, Margareta},
 keyword   = {information, Internet, patient, hälso- och sjukvårdspersonal, påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters internetanvändning och hur detta påverkar relationen mellan dem och hälso- och sjukvårdspersonalen},
 year     = {2008},
}