Advanced

Oral isbehandling

Svensson, Helena and Tyger Brithon, Cecilia (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Mukosit har beskrivits som en biverkning till cytostatika och kan ha negativ effekt i kampen mot cancer. En omvårdnadsåtgärd för att förhindra uppkomst av mukosit är nedkylning av munhålan, oral kryoterapi. Syftet med litteraturstudien var att beskriva olika aspekter av oral kryoterapi, relaterat till mukosit vid cytostatikabehandling av cancerpatienter. Vald metod syftade till att överblicka forskning inom området. Nio vetenskapliga artiklar valdes ut, efter att granskats utifrån en mall. Integrerad analys användes till resultatanalysen. Studierna visade att patienter som behandlades med oral kryoterapi drabbades i mindre utsträckning av mukosit, lägre grad samt färre dagar med mukosit. Även opioidmängd i smärtlindrande syfte minskade.... (More)
Mukosit har beskrivits som en biverkning till cytostatika och kan ha negativ effekt i kampen mot cancer. En omvårdnadsåtgärd för att förhindra uppkomst av mukosit är nedkylning av munhålan, oral kryoterapi. Syftet med litteraturstudien var att beskriva olika aspekter av oral kryoterapi, relaterat till mukosit vid cytostatikabehandling av cancerpatienter. Vald metod syftade till att överblicka forskning inom området. Nio vetenskapliga artiklar valdes ut, efter att granskats utifrån en mall. Integrerad analys användes till resultatanalysen. Studierna visade att patienter som behandlades med oral kryoterapi drabbades i mindre utsträckning av mukosit, lägre grad samt färre dagar med mukosit. Även opioidmängd i smärtlindrande syfte minskade. Förändring i munhålans miljö till nackdel för mukosit sågs. Acceptansen av behandlingen var hög; illamående, huvudvärk och ilningar i tänderna uppgavs som biverkningar. Författarna hittade få artiklar vilket gjorde det svårt att dra generella slutsatser kring den orala kryoterapins effekt i relation till mukosit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Helena and Tyger Brithon, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie om oral kryoterapi mot cytostatikarelaterad mukosit.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
oral kryoterapi, oral isbehandling, mukosit, cytostatika
language
Swedish
id
2530035
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530035,
 abstract   = {Mukosit har beskrivits som en biverkning till cytostatika och kan ha negativ effekt i kampen mot cancer. En omvårdnadsåtgärd för att förhindra uppkomst av mukosit är nedkylning av munhålan, oral kryoterapi. Syftet med litteraturstudien var att beskriva olika aspekter av oral kryoterapi, relaterat till mukosit vid cytostatikabehandling av cancerpatienter. Vald metod syftade till att överblicka forskning inom området. Nio vetenskapliga artiklar valdes ut, efter att granskats utifrån en mall. Integrerad analys användes till resultatanalysen. Studierna visade att patienter som behandlades med oral kryoterapi drabbades i mindre utsträckning av mukosit, lägre grad samt färre dagar med mukosit. Även opioidmängd i smärtlindrande syfte minskade. Förändring i munhålans miljö till nackdel för mukosit sågs. Acceptansen av behandlingen var hög; illamående, huvudvärk och ilningar i tänderna uppgavs som biverkningar. Författarna hittade få artiklar vilket gjorde det svårt att dra generella slutsatser kring den orala kryoterapins effekt i relation till mukosit.},
 author    = {Svensson, Helena and Tyger Brithon, Cecilia},
 keyword   = {oral kryoterapi, oral isbehandling, mukosit, cytostatika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oral isbehandling},
 year     = {2008},
}