Advanced

Säker vård

Borg, Karin and Svensson, Kristina (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Hälso- och sjukvården har som mål att bedriva en vård av god kvalitet och säkerhet för patienten. Samtidigt som vården bör utövas inom dessa ramar kräver dagens tidspressade och ekonomiskt ansträngda situation ett effektiviserat förhållningssätt bland vårdpersonal utan att därmed reducera vårdkvaliteten. Sjuksköterskan som innehar huvudansvaret för omvårdnaden befinner sig i en position där hänsyn till rådande förhållande behöver tas utan att säkerheten i vården förbises. Syftet med studien var att studera vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i skapandet av en säker vård inom akut verksamhet. Metoden var en litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultatet visade att... (More)
Hälso- och sjukvården har som mål att bedriva en vård av god kvalitet och säkerhet för patienten. Samtidigt som vården bör utövas inom dessa ramar kräver dagens tidspressade och ekonomiskt ansträngda situation ett effektiviserat förhållningssätt bland vårdpersonal utan att därmed reducera vårdkvaliteten. Sjuksköterskan som innehar huvudansvaret för omvårdnaden befinner sig i en position där hänsyn till rådande förhållande behöver tas utan att säkerheten i vården förbises. Syftet med studien var att studera vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i skapandet av en säker vård inom akut verksamhet. Metoden var en litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultatet visade att sjuksköterskans arbete inom akut verksamhet påverkades av en rad faktorer. Dessa faktorer var arbetsmiljö, utrustning, tid, personal, kunskap, erfarenhet och kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borg, Karin and Svensson, Kristina
supervisor
organization
alternative title
Olika faktorers inverkan på sjuksköterskans arbete inom akut verksamhet
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
säker vård, vårdkvalitet, sjuksköterska, akut verksamhet
language
Swedish
id
2530074
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530074,
 abstract   = {Hälso- och sjukvården har som mål att bedriva en vård av god kvalitet och säkerhet för patienten. Samtidigt som vården bör utövas inom dessa ramar kräver dagens tidspressade och ekonomiskt ansträngda situation ett effektiviserat förhållningssätt bland vårdpersonal utan att därmed reducera vårdkvaliteten. Sjuksköterskan som innehar huvudansvaret för omvårdnaden befinner sig i en position där hänsyn till rådande förhållande behöver tas utan att säkerheten i vården förbises. Syftet med studien var att studera vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan i skapandet av en säker vård inom akut verksamhet. Metoden var en litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultatet visade att sjuksköterskans arbete inom akut verksamhet påverkades av en rad faktorer. Dessa faktorer var arbetsmiljö, utrustning, tid, personal, kunskap, erfarenhet och kommunikation.},
 author    = {Borg, Karin and Svensson, Kristina},
 keyword   = {säker vård, vårdkvalitet, sjuksköterska, akut verksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säker vård},
 year     = {2008},
}