Advanced

Parenteral nutrition i hemmet

Granström, Dion and Wing, Nicklas (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Näringstillförsel i blodet, s.k. parenteral nutrition, används för personer som av olika anledningar inte kan förse sig med näring på annat sätt. När behandlingen ges i hemmet så involveras ofta de närstående till vårdtagaren. Syftet med denna studie var att belysa de närståendes situation i samband med parenteral nutrition hemmet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som skulle kunna vara aktuella för att stödja dem. Som underlag till studien granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de närstående upplevde begränsningar i sitt sociala liv, förändringar i familjen till följd av det ökade ansvaret samt en bristande information kring handhavande och handlingsberedskap. Lämpliga omvårdnadsåtgärder som föreslogs... (More)
Näringstillförsel i blodet, s.k. parenteral nutrition, används för personer som av olika anledningar inte kan förse sig med näring på annat sätt. När behandlingen ges i hemmet så involveras ofta de närstående till vårdtagaren. Syftet med denna studie var att belysa de närståendes situation i samband med parenteral nutrition hemmet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som skulle kunna vara aktuella för att stödja dem. Som underlag till studien granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de närstående upplevde begränsningar i sitt sociala liv, förändringar i familjen till följd av det ökade ansvaret samt en bristande information kring handhavande och handlingsberedskap. Lämpliga omvårdnadsåtgärder som föreslogs var avlastning, anordning av aktiviteter och att ge anpassad information. I en modell för effektivt vårdgivande framkom det att både de närståendes respektive vårdtagarens livskvalitet kunde förbättras genom påverkan av olika faktorer inom familjen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granström, Dion and Wing, Nicklas
supervisor
organization
alternative title
En systematisk litteraturstudie över de närståendes situation.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
parenteral nutrition, närstående, hemsjukvård, omvårdnadsåtgärder
language
Swedish
id
2530090
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530090,
 abstract   = {Näringstillförsel i blodet, s.k. parenteral nutrition, används för personer som av olika anledningar inte kan förse sig med näring på annat sätt. När behandlingen ges i hemmet så involveras ofta de närstående till vårdtagaren. Syftet med denna studie var att belysa de närståendes situation i samband med parenteral nutrition hemmet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som skulle kunna vara aktuella för att stödja dem. Som underlag till studien granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de närstående upplevde begränsningar i sitt sociala liv, förändringar i familjen till följd av det ökade ansvaret samt en bristande information kring handhavande och handlingsberedskap. Lämpliga omvårdnadsåtgärder som föreslogs var avlastning, anordning av aktiviteter och att ge anpassad information. I en modell för effektivt vårdgivande framkom det att både de närståendes respektive vårdtagarens livskvalitet kunde förbättras genom påverkan av olika faktorer inom familjen.},
 author    = {Granström, Dion and Wing, Nicklas},
 keyword   = {parenteral nutrition, närstående, hemsjukvård, omvårdnadsåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Parenteral nutrition i hemmet},
 year     = {2008},
}