Advanced

Oral hälsa hos äldre

Alvarsson, Anna and Jönsson, Martin (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors kunskap och användning av befintliga bedömningsinstrument för oral hälsa samt undersöka den kliniskt verksamma sjuksköterskans dokumentation beträffande den orala hälsan på vårdavdelningar med hög andel äldre patienter. Metoden var en enkätstudie som besvarades av 90 sjuksköterskor från åtta avdelningar på Helsingborgs Lasarett. Resultatet visade att 2,2 % av sjuksköterskorna instämde helt med påståendet ”Jag har fått tillräcklig undervisning angående bedömningsinstrument för oral hälsa i min grundutbildning”. Av sjuksköterskorna instämde 11,1 % helt med påståendet ”Jag har tillräcklig kunskap för att göra bedömning av oral hälsa”. Av sjuksköterskorna använde 65,9 % aldrig... (More)
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors kunskap och användning av befintliga bedömningsinstrument för oral hälsa samt undersöka den kliniskt verksamma sjuksköterskans dokumentation beträffande den orala hälsan på vårdavdelningar med hög andel äldre patienter. Metoden var en enkätstudie som besvarades av 90 sjuksköterskor från åtta avdelningar på Helsingborgs Lasarett. Resultatet visade att 2,2 % av sjuksköterskorna instämde helt med påståendet ”Jag har fått tillräcklig undervisning angående bedömningsinstrument för oral hälsa i min grundutbildning”. Av sjuksköterskorna instämde 11,1 % helt med påståendet ”Jag har tillräcklig kunskap för att göra bedömning av oral hälsa”. Av sjuksköterskorna använde 65,9 % aldrig bedömningsinstrument för oral hälsa. Gällande dokumentation instämde 4,7 % helt med påståendet “Jag gör alltid en bedömning av den orala hälsan när patienten kommer till avdelningen och dokumenterar detta i journalen”. Av de responderande sjuksköterskorna instämde 48,3 % helt på frågan ”Jag dokumenterar vidtagna åtgärder då problem uppstår med den orala hälsan”. Med ökande antal äldre i framtiden kommer sannolikt även behovet av bedömningar av den orala hälsan att öka och därmed kravet på att kunskapen inom detta finns hos sjuksköterskan. Den orala hälsan bör uppmärksammas ytterligare i sjuksköterskeprogrammet för att lägga grunden till mer kunskap inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvarsson, Anna and Jönsson, Martin
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskans dokumentation, kunskap samt användning av befintliga bedömningsinstrument för oral hälsa.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
oral hälsa, äldre, bedömningsinstrument, dokumentation, kunskap
language
Swedish
id
2530095
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530095,
 abstract   = {Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors kunskap och användning av befintliga bedömningsinstrument för oral hälsa samt undersöka den kliniskt verksamma sjuksköterskans dokumentation beträffande den orala hälsan på vårdavdelningar med hög andel äldre patienter. Metoden var en enkätstudie som besvarades av 90 sjuksköterskor från åtta avdelningar på Helsingborgs Lasarett. Resultatet visade att 2,2 % av sjuksköterskorna instämde helt med påståendet ”Jag har fått tillräcklig undervisning angående bedömningsinstrument för oral hälsa i min grundutbildning”. Av sjuksköterskorna instämde 11,1 % helt med påståendet ”Jag har tillräcklig kunskap för att göra bedömning av oral hälsa”. Av sjuksköterskorna använde 65,9 % aldrig bedömningsinstrument för oral hälsa. Gällande dokumentation instämde 4,7 % helt med påståendet “Jag gör alltid en bedömning av den orala hälsan när patienten kommer till avdelningen och dokumenterar detta i journalen”. Av de responderande sjuksköterskorna instämde 48,3 % helt på frågan ”Jag dokumenterar vidtagna åtgärder då problem uppstår med den orala hälsan”. Med ökande antal äldre i framtiden kommer sannolikt även behovet av bedömningar av den orala hälsan att öka och därmed kravet på att kunskapen inom detta finns hos sjuksköterskan. Den orala hälsan bör uppmärksammas ytterligare i sjuksköterskeprogrammet för att lägga grunden till mer kunskap inom området.},
 author    = {Alvarsson, Anna and Jönsson, Martin},
 keyword   = {oral hälsa, äldre, bedömningsinstrument, dokumentation, kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oral hälsa hos äldre},
 year     = {2008},
}