Advanced

Övervikt/fetma och graviditet

Jacobsson, Malin and Olofsson, Helena (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Övervikt/fetma är ett ökande problem i det västerländska samhället och så även hos kvinnor i fertil ålder vilket gör att fler gravida har övervikt/fetma. Syftet med studien var att belysa risker för kvinnan och barnet vid övervikt och fetma under graviditet. Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut efter sökningar i databaserna PubMed, PsycINFO och Lunds Universitets sökmotor ELIN@Lund. Artiklarna analyserades utifrån syftet med studien och resultatet sammanställdes i en integrerad analys. Resultatet visar att det finns många risker med övervikt/fetma under graviditet, både för kvinna och för barn. För att minska riskerna är det viktigt att kvinnor i fertil ålder informeras så att de kan försöka åstadkomma en viktnedgång innan en eventuell... (More)
Övervikt/fetma är ett ökande problem i det västerländska samhället och så även hos kvinnor i fertil ålder vilket gör att fler gravida har övervikt/fetma. Syftet med studien var att belysa risker för kvinnan och barnet vid övervikt och fetma under graviditet. Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut efter sökningar i databaserna PubMed, PsycINFO och Lunds Universitets sökmotor ELIN@Lund. Artiklarna analyserades utifrån syftet med studien och resultatet sammanställdes i en integrerad analys. Resultatet visar att det finns många risker med övervikt/fetma under graviditet, både för kvinna och för barn. För att minska riskerna är det viktigt att kvinnor i fertil ålder informeras så att de kan försöka åstadkomma en viktnedgång innan en eventuell graviditet. Om kvinnan med övervikt/fetma redan är gravid får omvårdnaden inriktas på att vara ett stöd för den gravida kvinnan och informera om vikten av att hålla viktuppgången under graviditeten så låg som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Malin and Olofsson, Helena
supervisor
organization
alternative title
Risker för kvinnan och barnet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
övervikt, fetma, graviditet, risker, komplikationer, omvårdnad
language
Swedish
id
2530130
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530130,
 abstract   = {Övervikt/fetma är ett ökande problem i det västerländska samhället och så även hos kvinnor i fertil ålder vilket gör att fler gravida har övervikt/fetma. Syftet med studien var att belysa risker för kvinnan och barnet vid övervikt och fetma under graviditet. Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut efter sökningar i databaserna PubMed, PsycINFO och Lunds Universitets sökmotor ELIN@Lund. Artiklarna analyserades utifrån syftet med studien och resultatet sammanställdes i en integrerad analys. Resultatet visar att det finns många risker med övervikt/fetma under graviditet, både för kvinna och för barn. För att minska riskerna är det viktigt att kvinnor i fertil ålder informeras så att de kan försöka åstadkomma en viktnedgång innan en eventuell graviditet. Om kvinnan med övervikt/fetma redan är gravid får omvårdnaden inriktas på att vara ett stöd för den gravida kvinnan och informera om vikten av att hålla viktuppgången under graviditeten så låg som möjligt.},
 author    = {Jacobsson, Malin and Olofsson, Helena},
 keyword   = {övervikt, fetma, graviditet, risker, komplikationer, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övervikt/fetma och graviditet},
 year     = {2008},
}