Advanced

Bemötandets betydelse för patientens vårdupplevelse

Bengtsson, Anna and Berggren, Ellen (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Tidsbrist är ett vanligt problem inom sjukvården idag och drabbar ofta patienter negativt då det begränsar sjuksköterskans möjligheter att utveckla tillitsfulla patientrelationer. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskans bemötande kan påverka patientens upplevelse av vården och om positiva upplevelser gynnar tillfrisknandet. Tio vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes till en syntes. Det visade sig att bemötandet liksom förväntningar har en central betydelse för patienters totala upplevelse av vården. Ett bra bemötande kännetecknas bland annat av lyhördhet, tillgänglighet, patientcentrerat förhållningssätt, medmänsklighet och öppenhet. Patienter som har blivit väl bemötta under sin sjukhusvistelse är... (More)
Tidsbrist är ett vanligt problem inom sjukvården idag och drabbar ofta patienter negativt då det begränsar sjuksköterskans möjligheter att utveckla tillitsfulla patientrelationer. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskans bemötande kan påverka patientens upplevelse av vården och om positiva upplevelser gynnar tillfrisknandet. Tio vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes till en syntes. Det visade sig att bemötandet liksom förväntningar har en central betydelse för patienters totala upplevelse av vården. Ett bra bemötande kännetecknas bland annat av lyhördhet, tillgänglighet, patientcentrerat förhållningssätt, medmänsklighet och öppenhet. Patienter som har blivit väl bemötta under sin sjukhusvistelse är mer nöjda med given vård och tillfrisknar också fortare. Sjuksköterskan bör ha detta i åtanke vid omvårdnad och möten med patienter. Ett individuellt bemötande med patienten i fokus möjliggör delaktighet och ökar tillfredställelsen med vården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Anna and Berggren, Ellen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemötande, kommunikation, patienttillfredställelse, förväntningar
language
Swedish
id
2530155
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530155,
 abstract   = {Tidsbrist är ett vanligt problem inom sjukvården idag och drabbar ofta patienter negativt då det begränsar sjuksköterskans möjligheter att utveckla tillitsfulla patientrelationer. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskans bemötande kan påverka patientens upplevelse av vården och om positiva upplevelser gynnar tillfrisknandet. Tio vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes till en syntes. Det visade sig att bemötandet liksom förväntningar har en central betydelse för patienters totala upplevelse av vården. Ett bra bemötande kännetecknas bland annat av lyhördhet, tillgänglighet, patientcentrerat förhållningssätt, medmänsklighet och öppenhet. Patienter som har blivit väl bemötta under sin sjukhusvistelse är mer nöjda med given vård och tillfrisknar också fortare. Sjuksköterskan bör ha detta i åtanke vid omvårdnad och möten med patienter. Ett individuellt bemötande med patienten i fokus möjliggör delaktighet och ökar tillfredställelsen med vården.},
 author    = {Bengtsson, Anna and Berggren, Ellen},
 keyword   = {bemötande, kommunikation, patienttillfredställelse, förväntningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemötandets betydelse för patientens vårdupplevelse},
 year     = {2008},
}