Advanced

Effekter av tidig gruppinformation om alkohol, tobak och kost till gravida kvinnor

Dellhede, Maragreta and Leise, Katarina (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Vid traditionell mödravård erbjuds gravida kvinnor att träffa en barnmorska första gången i graviditetsvecka 10-12. Information kring alkohol, tobak och kost ges vid detta inskrivningsmöte. Vetenskapliga studier visar att framförallt alkohol har negativ inverkan på fostret även i tidig graviditet. Barnmorskorna på Kävlinge mödravårdscentral erbjuder gravida kvinnor gruppinformation fr.o.m. cirka graviditetsvecka sex. Denna kvantitativa studie syftade till att undersöka om gravida kvinnor som erbjuds att deltaga i tidig gruppinformation rörande alkoholkonsumtion, tobaksbruk och kostvanor, i större utsträckning förändrar sitt konsumtionsbeteende än de kvinnor som får traditionell mödravård. Vidare syftade studien till att undersöka hur... (More)
Vid traditionell mödravård erbjuds gravida kvinnor att träffa en barnmorska första gången i graviditetsvecka 10-12. Information kring alkohol, tobak och kost ges vid detta inskrivningsmöte. Vetenskapliga studier visar att framförallt alkohol har negativ inverkan på fostret även i tidig graviditet. Barnmorskorna på Kävlinge mödravårdscentral erbjuder gravida kvinnor gruppinformation fr.o.m. cirka graviditetsvecka sex. Denna kvantitativa studie syftade till att undersöka om gravida kvinnor som erbjuds att deltaga i tidig gruppinformation rörande alkoholkonsumtion, tobaksbruk och kostvanor, i större utsträckning förändrar sitt konsumtionsbeteende än de kvinnor som får traditionell mödravård. Vidare syftade studien till att undersöka hur ärliga kvinnorna vågar vara mot barnmorskan i alkohol-, tobak- och kostfrågor. Som jämförelsegrupp valdes en likvärdig mödravårdscentral ut där man tillämpar sedvanlig mödravård. Resultatet visar att förändringsbenägenheten är likvärdig bland de båda grupperna. Dock har en annan viktig fördel med den tidiga gruppinformationen uppdagats, nämligen tidsvinsten eftersom de gravida kvinnorna redan från cirka graviditetsvecka sex kan förändra sitt beteende i jämförelse med cirka graviditetsvecka tio vid traditionell mödravård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dellhede, Maragreta and Leise, Katarina
supervisor
organization
alternative title
Enkätundersökning på två Mödravårdscentraler i Skåne.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mödravård, gruppinformation, ärlighet, inskrivning, barnmorska, graviditet
language
Swedish
id
2530175
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530175,
 abstract   = {Vid traditionell mödravård erbjuds gravida kvinnor att träffa en barnmorska första gången i graviditetsvecka 10-12. Information kring alkohol, tobak och kost ges vid detta inskrivningsmöte. Vetenskapliga studier visar att framförallt alkohol har negativ inverkan på fostret även i tidig graviditet. Barnmorskorna på Kävlinge mödravårdscentral erbjuder gravida kvinnor gruppinformation fr.o.m. cirka graviditetsvecka sex. Denna kvantitativa studie syftade till att undersöka om gravida kvinnor som erbjuds att deltaga i tidig gruppinformation rörande alkoholkonsumtion, tobaksbruk och kostvanor, i större utsträckning förändrar sitt konsumtionsbeteende än de kvinnor som får traditionell mödravård. Vidare syftade studien till att undersöka hur ärliga kvinnorna vågar vara mot barnmorskan i alkohol-, tobak- och kostfrågor. Som jämförelsegrupp valdes en likvärdig mödravårdscentral ut där man tillämpar sedvanlig mödravård. Resultatet visar att förändringsbenägenheten är likvärdig bland de båda grupperna. Dock har en annan viktig fördel med den tidiga gruppinformationen uppdagats, nämligen tidsvinsten eftersom de gravida kvinnorna redan från cirka graviditetsvecka sex kan förändra sitt beteende i jämförelse med cirka graviditetsvecka tio vid traditionell mödravård.},
 author    = {Dellhede, Maragreta and Leise, Katarina},
 keyword   = {mödravård, gruppinformation, ärlighet, inskrivning, barnmorska, graviditet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av tidig gruppinformation om alkohol, tobak och kost till gravida kvinnor},
 year     = {2008},
}