Advanced

Reducering av riskfaktorer i samband med hjärt- och kärlsjukdomar

Gustafsson, Annie (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag en dominerandeorsak till sjuklighet och död iindustriländerna. Forskning har visat att det ärmöjligt att man på ett tidigt stadium kanförhindra sjukdomsutveckling genom att reducerde riskfaktorer som leder till hjärt- ochkärlsjukdomar såsom stress, övervikt, rökning,högt blodtryck och kolesterol.Preventionsprogram för livsstilsinterventionsyftar till att att minska riskfaktorer hosframför allt högriskindivider för hjärt ochkärlsjukdomar. Mot denna bakgrund syftar studientill att analysera effekten av delivsstilsinterventioner som testats för attreducera kända riskfaktorer för hjärt- ochkärlsjukdomar samt till att öka förståelsen försjuksköterskans roll. Studien är enlitterturstudie och är baserad på... (More)
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag en dominerandeorsak till sjuklighet och död iindustriländerna. Forskning har visat att det ärmöjligt att man på ett tidigt stadium kanförhindra sjukdomsutveckling genom att reducerde riskfaktorer som leder till hjärt- ochkärlsjukdomar såsom stress, övervikt, rökning,högt blodtryck och kolesterol.Preventionsprogram för livsstilsinterventionsyftar till att att minska riskfaktorer hosframför allt högriskindivider för hjärt ochkärlsjukdomar. Mot denna bakgrund syftar studientill att analysera effekten av delivsstilsinterventioner som testats för attreducera kända riskfaktorer för hjärt- ochkärlsjukdomar samt till att öka förståelsen försjuksköterskans roll. Studien är enlitterturstudie och är baserad på tiovetenskapliga artiklar som granskats ochanalyserats. Granskning av litteraturen visaratt livsstilsinterventioner i många fall kanvara effektiva i att reducera riskfaktorer såsomhögt blodtryck och högt kolesterol.Interventionerna tycks också kunna motiveradeltagarna i studierna till att sluta röka,motionera och äta sundare. Studien visarslutligen även att sjuksköterskan har en viktigroll då de interventioner som bygger påsjuksköterskans engagemang, kunskap ochkompetens har stor sannolikhet att lyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Annie
supervisor
organization
alternative title
Effekter av prevention och sjuksköterskans roll.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kardiovaskulära riskfaktorer, prevention, intervention, sjuksköterskans roll
language
Swedish
id
2530180
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530180,
 abstract   = {Hjärt- och kärlsjukdomar är idag en dominerandeorsak till sjuklighet och död iindustriländerna. Forskning har visat att det ärmöjligt att man på ett tidigt stadium kanförhindra sjukdomsutveckling genom att reducerde riskfaktorer som leder till hjärt- ochkärlsjukdomar såsom stress, övervikt, rökning,högt blodtryck och kolesterol.Preventionsprogram för livsstilsinterventionsyftar till att att minska riskfaktorer hosframför allt högriskindivider för hjärt ochkärlsjukdomar. Mot denna bakgrund syftar studientill att analysera effekten av delivsstilsinterventioner som testats för attreducera kända riskfaktorer för hjärt- ochkärlsjukdomar samt till att öka förståelsen försjuksköterskans roll. Studien är enlitterturstudie och är baserad på tiovetenskapliga artiklar som granskats ochanalyserats. Granskning av litteraturen visaratt livsstilsinterventioner i många fall kanvara effektiva i att reducera riskfaktorer såsomhögt blodtryck och högt kolesterol.Interventionerna tycks också kunna motiveradeltagarna i studierna till att sluta röka,motionera och äta sundare. Studien visarslutligen även att sjuksköterskan har en viktigroll då de interventioner som bygger påsjuksköterskans engagemang, kunskap ochkompetens har stor sannolikhet att lyckas.},
 author    = {Gustafsson, Annie},
 keyword   = {kardiovaskulära riskfaktorer, prevention, intervention, sjuksköterskans roll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reducering av riskfaktorer i samband med hjärt- och kärlsjukdomar},
 year     = {2008},
}