Advanced

Förlossningsförberedelser

Karlsson Bergquist, Carina (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
En viktig del i barnmorskans arbete inom mödrahälsovården är att undervisa blivande föräldrar i förlossningsförberedelser. Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter angående undervisningen om förlossningsförberedelser av den gravida kvinnan och hennes partner. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes där totalt nitton barnmorskor deltog. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard, vilket resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldraförberedelse i förändring, Att leda föräldraförberedelser, Kunskap och kompetens samt Pedagogiska modeller. Resultatet visade att undervisningen i föräldraförberedelse förändrats genom åren. Barnmorskorna upplevde att det var roligt och utmanande att... (More)
En viktig del i barnmorskans arbete inom mödrahälsovården är att undervisa blivande föräldrar i förlossningsförberedelser. Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter angående undervisningen om förlossningsförberedelser av den gravida kvinnan och hennes partner. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes där totalt nitton barnmorskor deltog. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard, vilket resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldraförberedelse i förändring, Att leda föräldraförberedelser, Kunskap och kompetens samt Pedagogiska modeller. Resultatet visade att undervisningen i föräldraförberedelse förändrats genom åren. Barnmorskorna upplevde att det var roligt och utmanande att undervisa i förlossningsförberedelser men upplevde det svårt att hantera heterogena,tysta samt ifrågasättande grupper. De saknade kunskapen om pedagogik, gruppdynamik och samtalsmetodik i sin utbildning. Barnmorskorna strävade efter att föra en dialog i grupperna och få de blivande föräldrarna delaktiga i undervisningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson Bergquist, Carina
supervisor
organization
alternative title
Barnmorskors erfarenheter av undervisning:fokusgrupper
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
förlossningsförberedelser, barnmorska, undervisning
language
Swedish
id
2530206
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530206,
 abstract   = {En viktig del i barnmorskans arbete inom mödrahälsovården är att undervisa blivande föräldrar i förlossningsförberedelser. Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter angående undervisningen om förlossningsförberedelser av den gravida kvinnan och hennes partner. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes där totalt nitton barnmorskor deltog. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard, vilket resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldraförberedelse i förändring, Att leda föräldraförberedelser, Kunskap och kompetens samt Pedagogiska modeller. Resultatet visade att undervisningen i föräldraförberedelse förändrats genom åren. Barnmorskorna upplevde att det var roligt och utmanande att undervisa i förlossningsförberedelser men upplevde det svårt att hantera heterogena,tysta samt ifrågasättande grupper. De saknade kunskapen om pedagogik, gruppdynamik och samtalsmetodik i sin utbildning. Barnmorskorna strävade efter att föra en dialog i grupperna och få de blivande föräldrarna delaktiga i undervisningen.},
 author    = {Karlsson Bergquist, Carina},
 keyword   = {förlossningsförberedelser, barnmorska, undervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlossningsförberedelser},
 year     = {2008},
}