Advanced

Sjuksköterskans stöd till närstående i palliativ omvårdnad av cancerpatienter

Öhlin, Eva (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Allt fler cancerpatienter behandlas idag med gott resultat och även då bot inte är möjligt kan de leva längre och med god livskvalitet. Närstående är en viktig resurs för patienter i palliativt skede av cancersjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans stöd till närstående i palliativ omvårdnad av cancerpatienter. Studien baserades på en systematisk litteraturgransking av tio vetenskapliga artiklar. Fyra viktiga kategorier framkom vad gäller sjuksköterskans stöd till närstående, dvs. information, psykosocialt stöd, intervention/stödprogram och praktiskt stöd. Dessa områden ses som sjuksköterskans verktyg för att hjälpa de närstående att finna situationen begriplig, hanterbar och meningsfull, att uppleva känsla... (More)
Allt fler cancerpatienter behandlas idag med gott resultat och även då bot inte är möjligt kan de leva längre och med god livskvalitet. Närstående är en viktig resurs för patienter i palliativt skede av cancersjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans stöd till närstående i palliativ omvårdnad av cancerpatienter. Studien baserades på en systematisk litteraturgransking av tio vetenskapliga artiklar. Fyra viktiga kategorier framkom vad gäller sjuksköterskans stöd till närstående, dvs. information, psykosocialt stöd, intervention/stödprogram och praktiskt stöd. Dessa områden ses som sjuksköterskans verktyg för att hjälpa de närstående att finna situationen begriplig, hanterbar och meningsfull, att uppleva känsla av sammanhang. Resultatet i studien visar på de närståendes behov av och önskan om mer stöd. Således behövs fler och bättre insatser för att tillgodose de närståendes behov av stöd i den palliativa omvårdnaden av cancerpatienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhlin, Eva
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, stöd, närstående, palliativ omvårdnad, cancerpatienter
language
Swedish
id
2530215
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530215,
 abstract   = {Allt fler cancerpatienter behandlas idag med gott resultat och även då bot inte är möjligt kan de leva längre och med god livskvalitet. Närstående är en viktig resurs för patienter i palliativt skede av cancersjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans stöd till närstående i palliativ omvårdnad av cancerpatienter. Studien baserades på en systematisk litteraturgransking av tio vetenskapliga artiklar. Fyra viktiga kategorier framkom vad gäller sjuksköterskans stöd till närstående, dvs. information, psykosocialt stöd, intervention/stödprogram och praktiskt stöd. Dessa områden ses som sjuksköterskans verktyg för att hjälpa de närstående att finna situationen begriplig, hanterbar och meningsfull, att uppleva känsla av sammanhang. Resultatet i studien visar på de närståendes behov av och önskan om mer stöd. Således behövs fler och bättre insatser för att tillgodose de närståendes behov av stöd i den palliativa omvårdnaden av cancerpatienter.},
 author    = {Öhlin, Eva},
 keyword   = {sjuksköterska, stöd, närstående, palliativ omvårdnad, cancerpatienter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans stöd till närstående i palliativ omvårdnad av cancerpatienter},
 year     = {2008},
}