Advanced

Övervikt och obesitas bland barn och ungdomar

Sjöberg, Linn and Söderlund, Lisa (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Övervikt och obesitas bland barn och ungdomar är en världsomfattande epidemi som ökar i snabb takt. Övervikt och obesitas har en signifikant negativ påverkan på den fysiska och psykosociala hälsan. Syftet var att belysa vilka preventiva åtgärder som används för att minska prevalensen av barnobesitas samt dess effekter. En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. I resultatet framkom fem betydelsefulla åtgärder; Amning, Kost, Sömn, Fysisk aktivitet samt Föräldrars livsstilsfaktorer som inverkar på detta hälsoproblem. Utifrån detta resultat framkom framförallt tre områden där åtgärder kan vidtas som en del i det preventiva arbetet mot övervikt och obesitas bland barn och ungdomar. Dessa är... (More)
Övervikt och obesitas bland barn och ungdomar är en världsomfattande epidemi som ökar i snabb takt. Övervikt och obesitas har en signifikant negativ påverkan på den fysiska och psykosociala hälsan. Syftet var att belysa vilka preventiva åtgärder som används för att minska prevalensen av barnobesitas samt dess effekter. En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. I resultatet framkom fem betydelsefulla åtgärder; Amning, Kost, Sömn, Fysisk aktivitet samt Föräldrars livsstilsfaktorer som inverkar på detta hälsoproblem. Utifrån detta resultat framkom framförallt tre områden där åtgärder kan vidtas som en del i det preventiva arbetet mot övervikt och obesitas bland barn och ungdomar. Dessa är familjen, förskolan och skolan samt hälso- och sjukvården. I Sverige är mödrahälsovården, barnavårdcentralen och skolhälso¬vården alla naturliga platser där en förebyggande verksamhet ska bedrivas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Linn and Söderlund, Lisa
supervisor
organization
alternative title
Preventiva åtgärder och dess effekter.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
preventiva åtgärder, övervikt, obesitas, barn, ungdomar, livsstilsfaktorer
language
Swedish
id
2530239
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530239,
 abstract   = {Övervikt och obesitas bland barn och ungdomar är en världsomfattande epidemi som ökar i snabb takt. Övervikt och obesitas har en signifikant negativ påverkan på den fysiska och psykosociala hälsan. Syftet var att belysa vilka preventiva åtgärder som används för att minska prevalensen av barnobesitas samt dess effekter. En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. I resultatet framkom fem betydelsefulla åtgärder; Amning, Kost, Sömn, Fysisk aktivitet samt Föräldrars livsstilsfaktorer som inverkar på detta hälsoproblem. Utifrån detta resultat framkom framförallt tre områden där åtgärder kan vidtas som en del i det preventiva arbetet mot övervikt och obesitas bland barn och ungdomar. Dessa är familjen, förskolan och skolan samt hälso- och sjukvården. I Sverige är mödrahälsovården, barnavårdcentralen och skolhälso¬vården alla naturliga platser där en förebyggande verksamhet ska bedrivas.},
 author    = {Sjöberg, Linn and Söderlund, Lisa},
 keyword   = {preventiva åtgärder, övervikt, obesitas, barn, ungdomar, livsstilsfaktorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övervikt och obesitas bland barn och ungdomar},
 year     = {2008},
}