Advanced

Standardvårdplan

Englund, Lena and Samuelsson, Åsa (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: Med standardvårdplaner inom sjukvården eftersträvas effektivisering och kvalitetstänkande. En standardvårdplan kan utgöra ett redskap för sjuksköterskans vårdplanering och vårddokumentation. Intresset för att arbeta med standardvårdplaner har ökat och många avdelningar i Sverige arbetar aktivt med att utveckla dokumentationen. Standardiserade vårdplaner beskrivs som de uppgifter eller processer som ska utföras för alla personer med ett visst hälsotillstånd, medicinsk diagnos, vissa symtom eller en viss behandling. Syfte: Med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med standardvårdplan i den slutna somatiska vården, samt om det fanns ett motstånd mot att implementera denna och i så fall hur detta tar... (More)
Bakgrund: Med standardvårdplaner inom sjukvården eftersträvas effektivisering och kvalitetstänkande. En standardvårdplan kan utgöra ett redskap för sjuksköterskans vårdplanering och vårddokumentation. Intresset för att arbeta med standardvårdplaner har ökat och många avdelningar i Sverige arbetar aktivt med att utveckla dokumentationen. Standardiserade vårdplaner beskrivs som de uppgifter eller processer som ska utföras för alla personer med ett visst hälsotillstånd, medicinsk diagnos, vissa symtom eller en viss behandling. Syfte: Med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med standardvårdplan i den slutna somatiska vården, samt om det fanns ett motstånd mot att implementera denna och i så fall hur detta tar sig uttryck. Metod: Som använts är en kvalitativ empirisk intevjustudie. Intervjuerna är gjorda på tre sjukhus i södra Sverige under år 2006 till 2008. Intervjuerna är analyserade med en fenomenografisk ansats. Resultat: Studien visar att sjuksköterskor är positiva till att arbeta med standardvårdplan. De är även medvetna om den risk med slentrian som kan finnas med att arbeta med standardvårdplan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Englund, Lena and Samuelsson, Åsa
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med standardvårdplan.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
standardvårdplan, sjuksköterskor, fenomenografi, kvalitetssäkring, räddningsplanka
language
Swedish
id
2530250
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530250,
 abstract   = {Bakgrund: Med standardvårdplaner inom sjukvården eftersträvas effektivisering och kvalitetstänkande. En standardvårdplan kan utgöra ett redskap för sjuksköterskans vårdplanering och vårddokumentation. Intresset för att arbeta med standardvårdplaner har ökat och många avdelningar i Sverige arbetar aktivt med att utveckla dokumentationen. Standardiserade vårdplaner beskrivs som de uppgifter eller processer som ska utföras för alla personer med ett visst hälsotillstånd, medicinsk diagnos, vissa symtom eller en viss behandling. Syfte: Med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med standardvårdplan i den slutna somatiska vården, samt om det fanns ett motstånd mot att implementera denna och i så fall hur detta tar sig uttryck. Metod: Som använts är en kvalitativ empirisk intevjustudie. Intervjuerna är gjorda på tre sjukhus i södra Sverige under år 2006 till 2008. Intervjuerna är analyserade med en fenomenografisk ansats. Resultat: Studien visar att sjuksköterskor är positiva till att arbeta med standardvårdplan. De är även medvetna om den risk med slentrian som kan finnas med att arbeta med standardvårdplan.},
 author    = {Englund, Lena and Samuelsson, Åsa},
 keyword   = {standardvårdplan, sjuksköterskor, fenomenografi, kvalitetssäkring, räddningsplanka},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Standardvårdplan},
 year     = {2008},
}