Advanced

Omvårdnad och teknik

Mineur, Karolina and Svensson Gustafsson, Ann (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Idag är det otänkbart att erbjuda intensivvård utan medicinteknisk apparatur. Genom att se den medicintekniska apparaturen som ett hjälpmedel och en del av patientens kropp kan sjuksköterskan integrera tekniken i omvårdnaden av patienten. Detta innebär att sjuksköterskan måste skapa sig en säkerhet och trygghet i samspelet mellan tekniken och patienten. Syftet var att beskriva sjuksköterskans uppfattning om sin kunskap gällande den medicintekniska apparaturen inom intensivvården. Som metod användes en semistrukturerad enkätundersökning med en öppen fråga i slutet. Resultatet visade att sjuksköterskor på IVA i Lund bedömde sin kunskapsnivå och säkerhet högre vid användning av standardutrustningen som fanns vid varje patientplats än... (More)
Idag är det otänkbart att erbjuda intensivvård utan medicinteknisk apparatur. Genom att se den medicintekniska apparaturen som ett hjälpmedel och en del av patientens kropp kan sjuksköterskan integrera tekniken i omvårdnaden av patienten. Detta innebär att sjuksköterskan måste skapa sig en säkerhet och trygghet i samspelet mellan tekniken och patienten. Syftet var att beskriva sjuksköterskans uppfattning om sin kunskap gällande den medicintekniska apparaturen inom intensivvården. Som metod användes en semistrukturerad enkätundersökning med en öppen fråga i slutet. Resultatet visade att sjuksköterskor på IVA i Lund bedömde sin kunskapsnivå och säkerhet högre vid användning av standardutrustningen som fanns vid varje patientplats än utrustning som användes mindre frekvent. Sjuksköterskorna upplevde avsaknad av tid för kompetensutveckling inom medicinsk teknik. Målet är en ökad patientsäkerhet genom ökad kompetensutveckling inom medicinskteknik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mineur, Karolina and Svensson Gustafsson, Ann
supervisor
organization
alternative title
Intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om sina medicintekniska kunskaper.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnad, medicinteknik utrustning, sjuksköterska, intensivvård, utbildning
language
Swedish
id
2530265
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530265,
 abstract   = {Idag är det otänkbart att erbjuda intensivvård utan medicinteknisk apparatur. Genom att se den medicintekniska apparaturen som ett hjälpmedel och en del av patientens kropp kan sjuksköterskan integrera tekniken i omvårdnaden av patienten. Detta innebär att sjuksköterskan måste skapa sig en säkerhet och trygghet i samspelet mellan tekniken och patienten. Syftet var att beskriva sjuksköterskans uppfattning om sin kunskap gällande den medicintekniska apparaturen inom intensivvården. Som metod användes en semistrukturerad enkätundersökning med en öppen fråga i slutet. Resultatet visade att sjuksköterskor på IVA i Lund bedömde sin kunskapsnivå och säkerhet högre vid användning av standardutrustningen som fanns vid varje patientplats än utrustning som användes mindre frekvent. Sjuksköterskorna upplevde avsaknad av tid för kompetensutveckling inom medicinsk teknik. Målet är en ökad patientsäkerhet genom ökad kompetensutveckling inom medicinskteknik.},
 author    = {Mineur, Karolina and Svensson Gustafsson, Ann},
 keyword   = {omvårdnad, medicinteknik utrustning, sjuksköterska, intensivvård, utbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnad och teknik},
 year     = {2008},
}