Advanced

Hur personer med parkinsons sjukdom tolkar olika svarsalternativ i skattningsskalor

Knutsson, Ida and Rydström, Helena (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
För att skattningsskalor ska kunna användas vid utvärdering av hälsa och behandlingseffekter krävs att de är tillförlitliga och att svarsalternativen är tydliga, annars riskeras att slutsatser baseras på felaktiga antaganden. Det har visat sig att personer med Parkinsons sjukdom (PS) har svårt att tolka svarsalternativ i vanliga skattningsskalor. Studien undersökte hur svarsalternativ avseende frekvens, intensitet och grad av instämmande tolkades av 51 personer med PS. Respondenterna gavs i slumpvis ordning 22 svarsalternativ och angav hur de tolkade dem i relation till två extremalternativ (frekvens: Aldrig – Alltid; intensitet: Inte alls – Väldigt mycket; instämmande: Stämmer inte alls – Stämmer precis) på en VAS-skala. Tre alternativ... (More)
För att skattningsskalor ska kunna användas vid utvärdering av hälsa och behandlingseffekter krävs att de är tillförlitliga och att svarsalternativen är tydliga, annars riskeras att slutsatser baseras på felaktiga antaganden. Det har visat sig att personer med Parkinsons sjukdom (PS) har svårt att tolka svarsalternativ i vanliga skattningsskalor. Studien undersökte hur svarsalternativ avseende frekvens, intensitet och grad av instämmande tolkades av 51 personer med PS. Respondenterna gavs i slumpvis ordning 22 svarsalternativ och angav hur de tolkade dem i relation till två extremalternativ (frekvens: Aldrig – Alltid; intensitet: Inte alls – Väldigt mycket; instämmande: Stämmer inte alls – Stämmer precis) på en VAS-skala. Tre alternativ med medelvärde närmast 25, 50 och 75 mm identifierades som lämpligast, tillsammans med extremalternativen, för 5-gradiga svarsskalor. Resultatet utgör en första evidensbas vid förbättring av befintliga och utveckling av nya skattningsskalor vid PS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Ida and Rydström, Helena
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ, empirisk studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
parkinsons sjukdom, skattningsskalor, visuell analog skala (VAS), svarsalternativ
language
Swedish
id
2530270
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530270,
 abstract   = {För att skattningsskalor ska kunna användas vid utvärdering av hälsa och behandlingseffekter krävs att de är tillförlitliga och att svarsalternativen är tydliga, annars riskeras att slutsatser baseras på felaktiga antaganden. Det har visat sig att personer med Parkinsons sjukdom (PS) har svårt att tolka svarsalternativ i vanliga skattningsskalor. Studien undersökte hur svarsalternativ avseende frekvens, intensitet och grad av instämmande tolkades av 51 personer med PS. Respondenterna gavs i slumpvis ordning 22 svarsalternativ och angav hur de tolkade dem i relation till två extremalternativ (frekvens: Aldrig – Alltid; intensitet: Inte alls – Väldigt mycket; instämmande: Stämmer inte alls – Stämmer precis) på en VAS-skala. Tre alternativ med medelvärde närmast 25, 50 och 75 mm identifierades som lämpligast, tillsammans med extremalternativen, för 5-gradiga svarsskalor. Resultatet utgör en första evidensbas vid förbättring av befintliga och utveckling av nya skattningsskalor vid PS.},
 author    = {Knutsson, Ida and Rydström, Helena},
 keyword   = {parkinsons sjukdom, skattningsskalor, visuell analog skala (VAS), svarsalternativ},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur personer med parkinsons sjukdom tolkar olika svarsalternativ i skattningsskalor},
 year     = {2009},
}