Advanced

Hot och våld inom ambulanssjukvården

Gillander, Victor and Stenbäck, Therese (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
I samhället förekommer allt mer hot och våld. Forskning har visat att majoriteten av ambulanspersonalen blivit utsatta för hot och våld i arbetet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och hantering av hot och våld inom ambulanssjukvården. För att erhålla informanternas upplevelser och åsikter genomfördes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades och tre huvudteman framträdde; ”arbetsmiljö”, ”samhället” och ”hantering och rutiner”. Resultatet visade att det, främst under senare år, skett en subjektivt uppfattad utveckling både i samhället och i ambulanspersonalens arbetsmiljö. Hotfulla och våldsamma situationer uppstod ofta till följd av drog- och alkoholanvändning, somatisk eller psykisk sjukdom hos... (More)
I samhället förekommer allt mer hot och våld. Forskning har visat att majoriteten av ambulanspersonalen blivit utsatta för hot och våld i arbetet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och hantering av hot och våld inom ambulanssjukvården. För att erhålla informanternas upplevelser och åsikter genomfördes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades och tre huvudteman framträdde; ”arbetsmiljö”, ”samhället” och ”hantering och rutiner”. Resultatet visade att det, främst under senare år, skett en subjektivt uppfattad utveckling både i samhället och i ambulanspersonalens arbetsmiljö. Hotfulla och våldsamma situationer uppstod ofta till följd av drog- och alkoholanvändning, somatisk eller psykisk sjukdom hos patienten och ängslan hos anhöriga. Vid hotfulla och våldsamma situationer framhölls kommunikation, agerande och personlig säkerhet som viktiga delar i hanterandet. Forskning i ämnet kan gynna skapandet av riktlinjer och uppmärksammandet av redan skrivna sådana. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gillander, Victor and Stenbäck, Therese
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie med sjuksköterskor inom ambulanssjukvården
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ambulanssjukvård, hantering, hot, sjuksköterskor, upplevelser, våld
language
Swedish
id
2530294
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530294,
 abstract   = {I samhället förekommer allt mer hot och våld. Forskning har visat att majoriteten av ambulanspersonalen blivit utsatta för hot och våld i arbetet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och hantering av hot och våld inom ambulanssjukvården. För att erhålla informanternas upplevelser och åsikter genomfördes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades och tre huvudteman framträdde; ”arbetsmiljö”, ”samhället” och ”hantering och rutiner”. Resultatet visade att det, främst under senare år, skett en subjektivt uppfattad utveckling både i samhället och i ambulanspersonalens arbetsmiljö. Hotfulla och våldsamma situationer uppstod ofta till följd av drog- och alkoholanvändning, somatisk eller psykisk sjukdom hos patienten och ängslan hos anhöriga. Vid hotfulla och våldsamma situationer framhölls kommunikation, agerande och personlig säkerhet som viktiga delar i hanterandet. Forskning i ämnet kan gynna skapandet av riktlinjer och uppmärksammandet av redan skrivna sådana.},
 author    = {Gillander, Victor and Stenbäck, Therese},
 keyword   = {Ambulanssjukvård, hantering, hot, sjuksköterskor, upplevelser, våld},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hot och våld inom ambulanssjukvården},
 year     = {2009},
}