Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Schizofreni kunskap, förståelse, omvårdnad och behandling

Berglund, Eva and Svensson Marie (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Schizofreni är en komplicerad sjukdom med bred symtombild som oftast drabbar unga människor, vilka i cirka hälften av fallen får leva med ett större eller mindre handikapp under återstoden av livet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekter av psykosociala behandlingsmetoder för individer som drabbats av schizofreni. I studien granskades och analyserades nio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att omvårdnads- och behandlingsmetoder som undervisning, Kognitiv beteendeterapi, Tidigt omhändertagande och Case Management och Assertive Community Treatment gav lindring och förbättring av patienternas symtom och självförtroende samt bättre fungerande familjer, färre inläggningsdagar, högre social förmåga och förbättrad... (More)
Schizofreni är en komplicerad sjukdom med bred symtombild som oftast drabbar unga människor, vilka i cirka hälften av fallen får leva med ett större eller mindre handikapp under återstoden av livet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekter av psykosociala behandlingsmetoder för individer som drabbats av schizofreni. I studien granskades och analyserades nio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att omvårdnads- och behandlingsmetoder som undervisning, Kognitiv beteendeterapi, Tidigt omhändertagande och Case Management och Assertive Community Treatment gav lindring och förbättring av patienternas symtom och självförtroende samt bättre fungerande familjer, färre inläggningsdagar, högre social förmåga och förbättrad compliance och coping. Kontinuerlig utbildning för sjukvårdspersonal är av stor vikt för att omvårdnadsarbetet ska utvecklas och för att patienterna ska få tillgång till bättre verktyg för att hantera sina symtom och sin vardag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Eva and Svensson Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
schizofreni, undervisning, behandling, omvårdnad, tidig intervention
language
Swedish
id
2530324
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530324,
 abstract   = {{Schizofreni är en komplicerad sjukdom med bred symtombild som oftast drabbar unga människor, vilka i cirka hälften av fallen får leva med ett större eller mindre handikapp under återstoden av livet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekter av psykosociala behandlingsmetoder för individer som drabbats av schizofreni. I studien granskades och analyserades nio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att omvårdnads- och behandlingsmetoder som undervisning, Kognitiv beteendeterapi, Tidigt omhändertagande och Case Management och Assertive Community Treatment gav lindring och förbättring av patienternas symtom och självförtroende samt bättre fungerande familjer, färre inläggningsdagar, högre social förmåga och förbättrad compliance och coping. Kontinuerlig utbildning för sjukvårdspersonal är av stor vikt för att omvårdnadsarbetet ska utvecklas och för att patienterna ska få tillgång till bättre verktyg för att hantera sina symtom och sin vardag.}},
 author    = {{Berglund, Eva and Svensson Marie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Schizofreni kunskap, förståelse, omvårdnad och behandling}},
 year     = {{2009}},
}