Advanced

Kvinnor med urininkontinens; erfarenheter av första mötet med hälso- och sjukvården samt livskvalitetens påverkan

Alonso, Rocio; Reisz, Ditte and Stucker, Johanna (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Urininkontinens är ett hygieniskt och socialt problem. Yngre kvinnor med urin- inkontinens uppmärksammas inte tillräckligt av sjukvårdspersonal. Ett vårdmöte där patienterna inte känner skam för sina problem är avgörande. Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos unga kvinnor med urininkontinens avseende första mötet med hälso- och sjukvården. Syftet är vidare att belysa hur livskvaliteten kan påverkas. En enkätstudie genomfördes bland yngre kvinnor på sjukhusen i Malmö och Lund. För att fördjupa kunskaperna inom ämnet medverkade författarna vid fokusgruppsmöten som väckte ett intresse att närmare studera hur urininkontinens påverkar kvinnors vardag. Detta gjordes i form av en litteraturstudie. Studien visade att respondenterna... (More)
Urininkontinens är ett hygieniskt och socialt problem. Yngre kvinnor med urin- inkontinens uppmärksammas inte tillräckligt av sjukvårdspersonal. Ett vårdmöte där patienterna inte känner skam för sina problem är avgörande. Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos unga kvinnor med urininkontinens avseende första mötet med hälso- och sjukvården. Syftet är vidare att belysa hur livskvaliteten kan påverkas. En enkätstudie genomfördes bland yngre kvinnor på sjukhusen i Malmö och Lund. För att fördjupa kunskaperna inom ämnet medverkade författarna vid fokusgruppsmöten som väckte ett intresse att närmare studera hur urininkontinens påverkar kvinnors vardag. Detta gjordes i form av en litteraturstudie. Studien visade att respondenterna saknade kunskap om orsak och behandling av sina besvär som leder till fler år av lidande. Kvinnorna ansåg att mötet är betydelsefullt samt att urininkontinens påverkar vardagen negativt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alonso, Rocio; Reisz, Ditte and Stucker, Johanna
supervisor
organization
alternative title
En enkät- och litteraturstudie bland unga respektive äldre kvinnor.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
möte hälso- och sjukvården, kvinnor, livskvalitet, unga kvinnor, urininkontinens
language
Swedish
id
2530334
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530334,
 abstract   = {Urininkontinens är ett hygieniskt och socialt problem. Yngre kvinnor med urin- inkontinens uppmärksammas inte tillräckligt av sjukvårdspersonal. Ett vårdmöte där patienterna inte känner skam för sina problem är avgörande. Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos unga kvinnor med urininkontinens avseende första mötet med hälso- och sjukvården. Syftet är vidare att belysa hur livskvaliteten kan påverkas. En enkätstudie genomfördes bland yngre kvinnor på sjukhusen i Malmö och Lund. För att fördjupa kunskaperna inom ämnet medverkade författarna vid fokusgruppsmöten som väckte ett intresse att närmare studera hur urininkontinens påverkar kvinnors vardag. Detta gjordes i form av en litteraturstudie. Studien visade att respondenterna saknade kunskap om orsak och behandling av sina besvär som leder till fler år av lidande. Kvinnorna ansåg att mötet är betydelsefullt samt att urininkontinens påverkar vardagen negativt.},
 author    = {Alonso, Rocio and Reisz, Ditte and Stucker, Johanna},
 keyword   = {möte hälso- och sjukvården, kvinnor, livskvalitet, unga kvinnor, urininkontinens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnor med urininkontinens; erfarenheter av första mötet med hälso- och sjukvården samt livskvalitetens påverkan},
 year     = {2009},
}