Advanced

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom ur psykosocialt perspektiv

Dahl, Axel and Johansson, Tove (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv sjukdom som idag kan klassas som en folksjukdom. Sjukdomen ger ofta påtagliga subjektiva symtom och därmed besvär för patienten. Patienter med KOL löper en ökad risk att drabbas av nedsatt psykosocialt välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna förebygga ohälsa krävs kunskap kring varför psykosocial ohälsa uppkommer hos patienter med KOL. Syftet med denna litteraturstudie var att ur psykosocialt perspektiv belysa faktorer som påverkar välbefinnandet hos patienter med diagnostiserad kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Efter analys av 13 artiklar framkom en rad olika riskfaktorer, så som ålder, kön, rökvanor och sjukdomsinverkan. Det nedsatta psykosociala välbefinnandet bidrog i sin... (More)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv sjukdom som idag kan klassas som en folksjukdom. Sjukdomen ger ofta påtagliga subjektiva symtom och därmed besvär för patienten. Patienter med KOL löper en ökad risk att drabbas av nedsatt psykosocialt välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna förebygga ohälsa krävs kunskap kring varför psykosocial ohälsa uppkommer hos patienter med KOL. Syftet med denna litteraturstudie var att ur psykosocialt perspektiv belysa faktorer som påverkar välbefinnandet hos patienter med diagnostiserad kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Efter analys av 13 artiklar framkom en rad olika riskfaktorer, så som ålder, kön, rökvanor och sjukdomsinverkan. Det nedsatta psykosociala välbefinnandet bidrog i sin tur till ökad symtombörda samt förluster på många plan. Detta resulterade bl.a. i fler inläggningar i slutenvård och förhöjd mortalitet efter utskrivning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Axel and Johansson, Tove
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kroniskt obstruktiv lungsjukdom, livskvalitet, välbefinnande, psykosocial, ångest, depression, riskfaktorer
language
Swedish
id
2530385
date added to LUP
2012-05-04 14:25:34
date last changed
2015-12-14 13:21:23
@misc{2530385,
 abstract   = {Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv sjukdom som idag kan klassas som en folksjukdom. Sjukdomen ger ofta påtagliga subjektiva symtom och därmed besvär för patienten. Patienter med KOL löper en ökad risk att drabbas av nedsatt psykosocialt välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna förebygga ohälsa krävs kunskap kring varför psykosocial ohälsa uppkommer hos patienter med KOL. Syftet med denna litteraturstudie var att ur psykosocialt perspektiv belysa faktorer som påverkar välbefinnandet hos patienter med diagnostiserad kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Efter analys av 13 artiklar framkom en rad olika riskfaktorer, så som ålder, kön, rökvanor och sjukdomsinverkan. Det nedsatta psykosociala välbefinnandet bidrog i sin tur till ökad symtombörda samt förluster på många plan. Detta resulterade bl.a. i fler inläggningar i slutenvård och förhöjd mortalitet efter utskrivning.},
 author    = {Dahl, Axel and Johansson, Tove},
 keyword   = {kroniskt obstruktiv lungsjukdom, livskvalitet, välbefinnande, psykosocial, ångest, depression, riskfaktorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kroniskt obstruktiv lungsjukdom ur psykosocialt perspektiv},
 year     = {2009},
}